Zničení vesnice

Co je "vynulování"?

 

Vesnice je "vynulována", když její populace klesne na nulu. Populace se snižuje útokem katapultů na vesnici, které bourají budovy a surovinová pole, a beranidly, která bourají zdi. 

 

Když počet obyvatel vesnice klesne na 0, je vesnice zničena, pokud není splněna jedna z následujících podmínek:

  • Je to vesnice s Divem světa
  • Jedná se o vesnici s artefaktem (pouze pokud nebyl artefakt ukraden)
  • Je to poslední vesnice hráče (nepočítá se vesnice s Divem světa a MC18)

 

V každém jiném případě vesnice zmizí z mapy a na jejím místě se objeví opuštěné údolí, které lze znovu osídlit. Ideální situace je, když hráči vyčistí oblast kolem svých vesnic a zničí tak soupeře.


 Jak zbořit vesnici?

 

K demolici budov a surovinových polí použij katapulty a ke zničení zdí beranidla. Na všechny budovy a pole je třeba útočit tak dlouho, dokud nebudou zničeny a populace nedosáhne 0.

Zdi a beranidla


Jak mohu ochránit svou vesnici před zničením?

 
Nejlepší je postavit co nejvíce budov, které zvyšují populaci. To je důležité zejména při osídlování v šedé zóně (na normálních serverech), abys přežil/a útoky Natarů. Pokud je vesnice tvým hlavním městem, zvaž stavbu kameníka, který zvyšuje odolnost tvých budov a polí.


Co se stane s vynulovanými vesnicemi, které nelze zničit?

 

  • Pokud se jedná o poslední vesnici hráče bez Divu světa, když se populace vynuluje, všechny zbývající jednotky z vesnice zmizí. Veškeré jednotky, které jsou ve frontě na výcvik, budou pokračovat ve výcviku a nebudou odstraněny.
  • Pokud vesnice obsahuje artefakt, který nebyl odstraněn, pak vesnice a jednotky nezmizí, dokud nebude artefakt odstraněn.

 

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.