Kulturní body

Kulturní body (KB) omezují počet vesnic, které můžeš založit nebo dobýt. Můžeš je získat stavěním a rozšiřováním budov a polí ve tvých vesnicích. Na začátku hry dostane každý určitý počet KB, podle rychlosti serveru.


Počet kulturních bodů potřebných pro vesnice záleží na rychlosti herního světa.


Aktuální množství kulturních bodů a jejich denní produkci lze zjistit v administrativní budově (rezidence, palác, velitelský stan). Různé budovy produkují různé množství kulturních bodů.


Informace o budovách v Kirilloidu


Další kulturní body lze získat použitím uměleckých děl nalezených na dobrodružství nebo zakoupených v aukci. Dalším způsobem jak získat kulturní body je pořádání slavností v Radnici.


Pro založení nové vesnice potřebuješ dostatek kulturních bodů. A to jak v čase kdy vysíláš osadníky, tak v čase kdy osadníci dorazí k cíli.


Snižování věrnosti obyvatel nepřátelských vesnic náčelníky a jejich dobytí také vyžaduje dostatek kulturních bodů v čas boje.


Dobývání vesnic


Množství kulturních bodů, které každý hráč obdrží na začátku hry, při oslavách a při použití uměleckého díla, závisí na rychlosti serveru.


Verze hry a rychlost (viz záložka Kulturní body)

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.