Zabraňování přebírání vesnic

Hráči často chybují při bránění svých vesnic, protože nevědí jak správně reagovat, nebo reagují příliš pozdě. Se správnou strategií lze ublížit útočníkovi a často i zabránit přebrání vesnice.


Opatření

Zvědové

Zvědové jsou často podceňováni, ale nejsou nákladní a mohou snížit šanci, že bude vesnice přebrána. Hráče hledajícího vesnici k přebrání může neúspěšné špehování odradit. I v případě, že se mu špehování povede budeš alespoň vědět, že jsi byl/a vyšpehován/a.


Zdi


Tato defenzivní budova zvyšuje obrannou hodnotu jednotek ve vesnici až o 81 %. S tímto bonusem může být i relativně malá armáda velice nebezpečná.


Zdi a beranidla


Aliance


Dobrá aliance nejen odrazuje potencionální útočníky, ale může ti v případě napadení pomoci se bránit. Diplomacie je důležitá!


Aliance, Konfederace & DON


Slavnosti


Každá vesnice by měla mít radnici na úrovni 10, aby jsi v případě pokusu o přebrání mohl/a aktivovat velké slavnosti, které působí negativně na útočníkovi náčelníky. Slavnosti ti také přidají kulturní body, které jsou nezbytné pro zakldádání nových vesnic.


Administrativní budovy


V každé vesnici by měla být administrativní budova, protože bez jejího zničení nelze snížit loajalitu obyvatel. Existují 3 administrativní budovy:


  • Rezidence
  • Palác
  • Velitelský stan (pouze Hunové)
Analýza útoků

Jsou 3 typy útoků:


  • Loupež - Tento typ se používá převážně s rychlými jednotkami, které překvapí obránce.
  • Fake (falešný) - Často používané ke zmatení nepřítele v kombinaci s přebíracími útoky.
  • Přebírací útok - Přebírací útoky jsou převážně posílány v několika vlnách obsahujících beranidla a katapulty, které je zpomalují.

Rychlost armády zaleží na rychlosti nejpomalejší jednotky v daném útoku. Beranidla a hlavně katapulty jsou k přebrání nepřátelské vesnice nezbytné (ke zničení administrativní budovy), ale jsou zároveň nejpomalejšími jednotkami ve hře. Když spozoruješ příchozí útok, můžeš se ve schromaždišti podívat odkud přichází a spočítat nebo odhadnout jaká je nejpomalejší přítomná jednotka. Útoků je třeba si všimnout co nejrychleji, proto hraje aktivita klíčovou roli.


Kalkulátor vzdálenosti na Kirilloidu


Několik vln obvykle znamená přebírací útok, ale může se jednat i o fake. Důležité je zvážit i velikost vesnice, která je pod útokem. Vesnice s 300 obyvateli bude málo kdy terčem přebíracího útoku (pokud se nejedná o MC). Pravé útoky budou obvykle na vesnici s velkým počtem obyvatel, nebo na vesnici, která je strategicky důležitá.


Přebírací vlny jsou sestaveny z čistícího útoku, který zničí obranu vesnice (obvykle i zdi) , následují katapulty, které zničí administrativní budovu, a nakonec náčelníci, kteří sníží věrnost obyvatel. Toto schéma je nejčastější, ale nepoužívá se vždy. Útočník se bude snažit, aby všechny jeho útoky dopadly v co nejkratším čase po sobě (ideálně v jedné vteřině), aby obránce neměl šanci poslat podpory, které dorazí mezi vlnami.


Každý národ má lehce rozdílné schopnosti snižovat loajalitu.


Loajalita


Defenzivní strategie

Obránci mají několik možností jak reagovat v závislosti na situaci. I když ztratíš naději vesnici zachránit, můžeš útočníkovi stále ublížit a naučíš se jak příště reagovat lépe.


Uvědom si, že útočník se taky musel naučit jak přebírat vesnice a jak zlepšovat svoji strategii. Každý příchozí útok je příležitost zlepšit své obranné dovednosti!


Zeď (nebo také beton)


Tato strategie je jednoduchá - do vesnice se pošle co nejvíce defu a pak stačí doufat, že to bude stačit na odražení útoku. Měj na paměti, že je třeba použít více druhů jednotek, protože nelze předpovědět, jestli útočník přijde s pěchotou nebo jízdou.


Def by měl do vesnice dorazit před prvními útoky. Můžeš použít jednotky z více vesnic a i od jiných hráčů, což útočník nemůže. Je dobré napsat spoluhráčům z aliance a přátelům o pomoc s obilím, aby jednotky neumřely hlady dříve než vůbec dojde k boji.


Vylepšení administrativní budovy


Přebrání můžeš zabránit načasováním dokončení stavby administrativní budovy poté, co dorazí čistící útok, ale předtím, než dorazí vlna s náčelníky.


Stavěná budova stále bude dokončena v původním čase, i když je budova zničena, ale místo původní stavěné úrovně se postaví pouze úroveň 1.

Příklad

Když katapulty dorazí v 10:00:01 a náčelníci v 10:00:02, stavbu bys měl načasovat tak, aby se dokončila v 10:00:02, kvůli tomu jak jsou po sobě zpracovávány jednotlivé akce.


Pořadí událostí


Mezidef


Tato strategie je lehce nespolehlivá, hlavně proti zkušeným útočníkům. Na její úspěšné provedení stačí ale jen pár jednotek. Pokud si nejsi jistý, že to zvládneš, měl bys to pro svou bezpečnost zkombinovat se zabetonováním vesnice.


Zde se první vlna ignoruje a obranné jednotky se posílají mezi tuto čistíci vlnu a vlny s náčeníky. To znamená, že přijdeš o pár surovin a možná pár budov, ale jen o velice málo jednotek.


Pamatuj, že útočnk může požádat své spoluhráče, aby poslali další čistící útoky, nebo pošle všechny útoky tak, že dopady jednotlivých vln budou tak blízko sebe, že bude téměř nemožné mezi ně poslat def.


Bránění slavnostmi


Při použití této strategie se budeš bránit velkými slavnostmi. Ty snižují efektivitu nepřátelských náčelníků až o 5%, takže jich útočník bude muset poslat více. Pokud jich nepošle dostatek, nesníží loajalitu tvé vesnice natolik, aby jí přebral. Tato strategie je velice riskantní, protože zkušený útočník pošle vždy dostatek náčelníků, aby vesnici přebral, i když jsou aktivní velké slavnosti.


Použití tabulek zákona


Tento předmět pro hrdinu zvýší loajalitu obyvatel jeho domovské vesnice o 1% za každou tabulku, maximálně na 125%. To donutí útočníka poslat více náčelníků. Pokud jich pošle málo, vesnici nepřebere. Tato strategie je také velice riskantní, protože zkušený útočník pošle vždy dostatek náčelníků, aby předešel komplikacím.


Spotřební předměty hrdiny


Protiútok

Krádež obilí


Když vidíš příchozí útok, který dorazí za několik hodin, můžeš se pokusit na vesnici zaútočit a ukrást cenné obilí, nebo zničit sýpku. Pokud budeš úspěšný, část útočících jednotek nejpíš zemře hlady, než útok dopadne.


Tento protiútok může být proveden jedním z tvých spoluhráčů, kteý je blíže vesnici, ze které byl vyslán útok. Tato strategie funguje v případě, že je útočník po odeslání útoku offline nebo nemá dostatek času reagovat.


Přebrání útočící vesnice


Přebrání útočící vesnice nejen zastaví příchozí útok, ale také velice ublíží hráči, který na tebe útočí. Jeho jednotky zmizí a vesnice bude tvá. Tato metoda bohužel často nefunguje, protože tvé jednotky budou potřebovat přibližně stejně času jako jednotky útočníka. S pomocí spoluhráčů by to ale mohlo zafungovat.


Přebrání zpět & zničení jednotek


Při této strategii necháš útočníka vesnici přebrat, ale ihned po přebrání dorazí tvá ofenzivní armáda a zničí zbylé jednotky ve vesnici a následně vesnici přebereš zpět (jednotky doprovázející náčelníka zůstanou po útoku ve vesnici jako podpora). Útočník ztratí nejen svou novou vesnici, ale i jednotky, které tam zůstanou. S přebráním musíš být rychlý, protože je velice pravděpodobné, že se útočník pokusí postavit rezidenci ihned po přebrání.


Měj na paměti, že útočník může poslat obranné jednotky do poslední vlny, která vesnici přebere, které jí budou bránit dokud nedorazí posily.


Po přebrání vesnice zpět je velice dobré ihned znovu vybudovat administrativní budovu, aby se zvýšila loajalita.


Sebedestrukce nepřítele


Toto je variace předchozí strategie a lze ji použít pouze v případě, že máš dost času zničit svou administrativní budovu a snížit loajalitu vesnice pod 20%. Následně bys měl nechat útočníka vesnici přebrat stejně jako v pedešlé části, ale tentokrát přebere tvou vesnici hned první náčelník, a každá další vlna narazí na "obránce". Pak můžeš přebrat vesnici zpět beze strachu, že pošle další vlny. Toto je devastující strategie. Poznámka: Ztratíš jednu náhodnou budovu kvůli útočníkovým katapultům!


Snaž se využít chyb nepřátel.


V mnoha případech se nesetkáš s profesionálem a když ano, tak nikdo nehraje perfektně. Chyby útočníků by měly být vždy využívány ve tvůj prospěch, ať útočí kdokoliv! Každá šance zabránit přebrání je dobrá.


Falešné útoky


Toto jsou známky toho, že by útok mohl být falešný:

  • Izolovaný útok na méně důležitou vesnici, zatímco jiná vesnice je pod útokem s více vlnami.
  • Různé časy dopadů útoků (pokud jsou mezi vlnami několikaminutové mezery, útočník nejspíš není nejzkušenější).
  • Pravidelné útoky se stejnou rychlostí ze stejné vesnice.

Zapojení spojenců


Pokud se k útočníkovi připojí i jeho spojenci, můžeš si být celkem jistý/á, že pošlou další čistící útoky nebo katapulty, zejména pokud je útočník slabý. Buď ale opatrný/á, mohli přeci jen poslat i nějaké falešné útoky!

Nekontrolovatelné okolnosti

Bohužel se může stát, že kvůli technickým problémům tvé plány nevyjdou:


Zaseknutí událostí


Lagy se čas od času vyskytnou, když má server příliš mnoho věcí k vyhodnocení. To zpomalí vyhodnocování a může zapříčinit zaseknutí událostí. Může to trvat od pár sekund do pár minut. To znepříjemní plány jak útočníkovi, tak obránci (může to zapříčinit například to, že katapulty dorazí před čistícím útokem apod).


Zaseknutí události 00:00:0?


Selhání serveru


Úplné selhání serveru je velice vzácné, ale může mít devastující následky, pokud k němu dojde ve špatný moment. Může to znamenat, že útočník stěží zvládne poslat katapulty a poté není schopen udělat nic dalšího, protože databáze není dostupná. Stějně tak to může ublížit obránci, protože nebude schopen svoji vesnici bránit.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.