Κανόνες

Κανόνες παιχνιδιού - Συχνές ερωτήσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μπορεί ένα άλλο άτομο που χρησιμοποιεί την ίδια συσκευή να παίζει στον ίδιο διακομιστή με εμένα; Μπορεί ένα άλλο άτομο που χρησιμοπο...
Mon, 20 Σεπ, 2021 at 11:30 AM