Pelayan Istimewa - Peta Wilayah

Dalam istimewa tahunan, permainan ini berlaku pada peta Eropah Kuno yang dibahagikan kepada 87 wilayah. Kuasa wilayah telah dikocok untuk 2022 Glory of Sparta. Di bawah anda boleh melihat kedudukan baru kuasa kuno:Peta di atas menunjukkan medan perang pelayan istimewa tahunan. Ia adalah Eropah kuno, dibahagikan kepada wilayah. Peta menunjukkan semua wilayah berkod warna oleh kuasa kuno mereka. Setiap jenis kuasa ditunjukkan dalam warna yang berbeza, dengan sedikit perbezaan antara versi kecil, besar dan unik, untuk kebolehbacaan yang lebih baik. Peta ini juga menunjukkan pengeluaran Mata Kemenangan setiap hari bagi setiap wilayah.


Kami telah menggunakan nama pendek untuk kekuatan kuno, inilah penjelasan tentang maksudnya:


  • Architect – bangunan yang lebih kuat
  • Boots – pasukan yang lebih cepat
  • Confusion – gua + sasaran acak
  • Diet – pasukan yang tidak terlalu lapar
  • Eyes – pengintip yang lebih baik
  • Storage – pelan gudang besar dan lumbung besar
  • Trainer – melatih askar dengan lebih cepat


Kesan kuasa kuno adalah sama seperti artifak pada dunia permainan dengan Keajaiban Dunia, namun pelayan Istimewa Tahunan tidak mempunyai artifak Durjana


Kesan Artifak

Wilayah dan Populasi

Wilayah dan Mata Kemenangan

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Maaf kami tidak dapat membantu. Bantu kami menambah baik artikel ini dengan maklum balas anda.