Chuyển Vàng

Chuyển vàng là gì?


Khi một vòng đấu trong máy chủ kết thúc hoặc bạn xóa tài khoản của mình, bạn có thể chuyển bất kỳ Vàng đã mua, chưa sử dụng nào mà bạn còn lại. Bạn sẽ nhận được email có Liên kết chuyển vàng và những hướng dẫn thêm.


Có thể chuyển bao nhiêu Vàng?


Khi máy chủ kết thúc hoặc tài khoản của bạn bị xóa, mọi thời gian còn lại trên phần thưởng tài nguyên hoặc tài khoản cộng của bạn sẽ được chuyển đổi trở lại thành Vàng. Sau đó, trò chơi so sánh tổng số Vàng còn lại trong tài khoản và tổng số Vàng có thể chuyển nhượng đã mua trong vòng chơi này. Bạn có thể chuyển một số lượng bằng giá trị thấp hơn trong hai giá trị đó.


Bạn có thể chuyển số vàng nhiều như bạn có khi kết thúc, nhưng không nhiều hơn số Vàng có thể được phép chuyển nhượng mà bạn đã mua trong vòng chơi.

Gói khuyến mãi đặc biệt đầu trò chơi

Vàng từ các gói đặc biệt (như Gói vàng khởi đầu) không thể chuyển nhượng được. Điều này có nghĩa là nó không được tính cùng với Vàng đã mua khác trong các phép tính được giải thích ở trên.


Nơi nào tôi có thể chuyển vàng?


Nói chung, Vàng từ bất kỳ thế giới trò chơi nào ở bất kỳ khu vực nào đều có thể được chuyển sang bất kỳ thế giới trò chơi nào khác ở bất kỳ khu vực nào. Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ (chẳng hạn như máy chủ đặc biệt, giải đấu Tournament, v.v.). Trong những trường hợp như vậy, thông tin về việc chuyển vào hoặc ra khỏi thế giới trò chơi sẽ được liệt kê trong thông báo máy chủ. Có thể có những thế giới trò chơi không chấp nhận hoặc hoàn toàn không tạo Liên kết chuyển vàng, chẳng hạn như thế giới trò chơi PTR (Vương quốc thử nghiệm công khai - Public Test Realm).Một hoặc nhiều người chơi được tìm thấy trong một máy chủ bị loại trừ theo quy tắc của chúng tôi.


Nếu bạn thấy thông báo này khi cố gắng sử dụng Liên kết chuyển vàng của mình, điều đó có nghĩa là hệ thống đã tìm thấy một người chơi hoặc những người chơi có biệt hiệu mà bạn đã chỉ định nhưng nằm trong máy chủ mà bạn không thể chuyển Vàng do các quy tắc đã đề cập ở trên. Bạn vẫn có thể sử dụng liên kết để chuyển Vàng sang một máy chủ khác.


Làm thế nào tôi có thể chuyển vàng của tôi?


Bạn chỉ có thể làm điều này khi thế giới trò chơi kết thúc hoặc nếu bạn xóa tài khoản của mình. Tại phần xóa trên trang tài khoản của bạn (trong trò chơi), nó sẽ cho bạn biết số lượng Vàng bạn sẽ có thể chuyển. Nếu gần đây bạn đã mua Vàng, có thể mất thêm thời gian trước khi bạn có thể xóa tài khoản của mình; đây là vì lý do an toàn.

Sau khi tài khoản của bạn đã bị xóa (khi đếm ngược kết thúc), một thư chứa liên kết chuyển vàng sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký tài khoản (hoặc email đang sở hữu tài khoản nếu có sự thay đổi email).


Lưu ý rằng: Dịch vụ khách hàng không thể ghi đè hoặc tăng tốc quá trình xóa.


Nếu bạn còn bất kỳ Vàng có thể chuyển nhượng nào trong tài khoản của mình khi thế giới trò chơi kết thúc, bạn cũng sẽ nhận được email.

Email Chuyển vàng sẽ chứa một liên kết mà bạn có thể sử dụng để chuyển Vàng của mình bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Liên kết chuyển tiền mà bạn nhận được có hiệu lực mãi mãi cho đến khi Vàng được chuyển. Điều này có nghĩa là bạn có thể đợi một thế giới trò chơi khởi động lại sau khi nó kết thúc, tạo một tài khoản mới và sau đó chuyển Vàng của bạn sang tài khoản mới (như thể bạn đang mang Vàng của mình từ vòng này sang vòng khác). Nếu bạn không muốn sử dụng liên kết chuyển vàng ngay lập tức, bạn nên giữ nó ở nơi an toàn để không thể vô tình xóa nó.


Lưu ý rằng: Dịch vụ khách hàng chỉ có thể tạo lại các liên kết chuyển trong một khoảng thời gian giới hạn nếu bạn làm mất chúng. Chúng tôi sẽ không thể giúp bạn nếu vài tháng trôi qua. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi cố gắng chuyển Vàng của mình, vui lòng sử dụng công cụ hỗ trợ ở Trung tâm trợ giúp Khách hàng để liên hệ với Dịch vụ khách hàng, họ sẽ có thể hỗ trợ bạn.


Lưu ý rằng: Email chuyển vàng thường chuyển đến hộp thư rác/thùng rác/spam hoặc thư mục quảng cáo của bạn (đặc biệt là Gmail). Vui lòng kiểm tra các thư mục đó trước khi liên hệ với Dịch vụ khách hàng.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.