Phá dỡ các tòa nhà

Nếu bạn không cần xây dựng thêm nữa, bạn có thể phá dỡ nó (phá hủy bằng công nhân xây dựng trong làng). Để làm được điều này bạn cần nhà chính ở cấp 10 trở lên.


Để loại bỏ một công trình, bạn có ba khả năng trong Nhà chính:

  • Hạ cấp theo từng cấp độ một với thời gian chờ để phá hủy tương ứng.
  • Hạ cấp theo từng cấp độ một  bằng cách sử dụng Tính năng hoàn thành xây dựng và nghiên cứu ngay tức thì bằng Vàng để hoàn thành việc hạ cấp mà không cần thời gian chờ đợi.
  • Phá hủy hoàn toàn mọi cấp công trình ngay lập tức bằng cách sử dụng tính năng Phá hủy hoàn toàn ngay lập tức với chỉ 5 Vàng.Bạn cũng có thể phóng máy bắn đá vào ngôi làng của mình để phá hủy các tòa nhà.


Một khả năng cuối cùng là nhờ bạn bè, đồng minh hoặc hàng xóm tấn công làng của bạn bằng máy bắn đá, như một cách nhanh chóng và tiết kiệm để phá làng.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.