Đường giao thương

Đây là một tính năng cao cấp và là một phần của Gold Club và cho phép bạn thiết lập các tuyến đường buôn bán cho các lái buôn trong Chợ của bạn để họ sẽ tự động lên đường đi giao dịch hàng ngày vào một giờ nhất định mà bạn đã chọn.


Nếu bạn đã đăng ký Gold Club, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn thiết lập Đường giao thương trong Chợ của làng của bạn, khi bạn có nhiều hơn 1 làng, các tuyến đường giao thương sẽ xuất hiện.

Để tạo một Đường giao thương, bạn phải nhấp vào liên kết "Tạo một đường giao thương mới".
 Sau khi nhấp vào liên kết “Tạo đường giao thương mới”, đây là màn hình bạn sẽ được hiển thị. Một chút giải thích trên màn hình mà bạn thấy ở đây:

  • Làng mục tiêu: làng mà tài nguyên sẽ được vận chuyển đến. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể gửi tài nguyên bằng cách sử dụng tính năng này đến các làng của chính bạn và đến các làng chứa Kỳ quan và các làng đang giữ Cổ vật trong liên minh/liên bang của bạn.
  • Tài nguyên: Khá rõ ràng. Các tài nguyên bạn muốn gửi đến làng khác
  • Gửi tại/Nhận tại: Bạn có thể chọn đặt thời gian bắt đầu gửi đi hoặc thời gian bạn muốn tài nguyên đến nơi để việc giao thương của bạn chính xác hơn và ít phụ thuộc vào khoảng cách quãng đường đến làng mục tiêu.
  • Giao hàng: Bạn muốn lái buôn của bạn đi bao nhiêu chuyến?
  • Lặp lại: Khi bạn tạo một đường giao thương mới, bạn sẽ thấy một trình đơn thả xuống, nơi bạn sẽ có tùy chọn để chọn khoảng thời gian mà bạn muốn lặp lại lộ trình thương mại cho các lái buôn của bạn.


Sự lặp lại lộ trình giao thương sẽ hoạt động như thế nào:


Bạn đặt lộ trình giao thương của mình bắt đầu lúc 04:00, chọn 2 lần giao hàng và chọn "Lặp lại 4 giờ một lần" và nhấp vào "Lưu".

Trò chơi sẽ tạo ra các tuyến giao thương với cùng cài đặt vào các thời điểm 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 và 00:00.

Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh các tuyến giao thương đã tạo riêng bằng cách nhấp vào nút "chỉnh sửa" bất cứ lúc nàoSau khi được tạo, bạn sẽ thấy chúng khi nhấp vào thẻ "quản lý" trong Chợ.
Bạn có thể chọn một lộ trình giao thương và nhấn vào liên kết "chỉnh sửa" hoặc màu đỏ del để xóa. Chúng khá dễ hiểu như chính cái tên. Nhưng bạn có thể xem thêm giải thích ở đây:

  • Thời gian sẽ hiển thị cả thời gian bắt đầu đi và giao nhận khi tới nơi của các lái buôn.
  • Số lượng tài nguyên của mỗi chuyến đi
  • Các lái buôn đã sử dụng và thời gian còn lại cho tuyến đường đó. Nếu bạn nhìn bên dưới tiêu đề "lái buôn", bạn sẽ thấy "3x1". “3” là số chuyến đi giao hàng; "1" là số lượng lái buôn. Do đó 1 lái buôn sẽ đi giao hàng 3 lần.
  • Cột cuối cùng có hộp kiểm cho bạn quyết định xem bạn muốn kích hoạt đường giao thương đó hay muốn vô hiệu hóa chúng.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.