Người trông nom & Người chơi chung

Vai trò của người trông nom là đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua tài khoản (và mật khẩu) của họ trong khi bạn không có mặt để chăm sóc tài khoản cho bạn và ứng phó với bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra. Do đó, họ có khả năng thay đổi hầu hết mọi thứ trong tài khoản của bạn, vì thế bạn chỉ nên chọn những người trông nom mà bạn hoàn toàn tin tưởng.


Người chơi chung so với Người trông nom


Người chơi chung là người chưa có tài khoản nào trên máy chủ (bạn đang chơi) mà bạn mời họ chơi chung tài khoản với bạn bằng mật khẩu của bạn. Bạn có thể có nhiều Người chơi chung cùng lúc với bạn.


Người trông nom là người đã chơi máy chủ mà bạn đang chơi, người mà bạn có thể cấp quyền truy cập hạn chế vào tài khoản của bạn để họ hỗ trợ chăm sóc tài khoản của bạn khi bạn không có mặt.


Thêm người Trông nom Giới hạn khi chăm nomThêm người Chơi chung

Bạn có thể thêm Người trông nom trên thẻ "Trông nom" theo sở thích của mình và cấp quyền tương ứng. Bạn cũng có thể xem các tài khoản mà bạn có quyền vào để chăm nomBạn chỉ có thể có tối đa hai Người trông nom cùng một lúc. Bạn cũng có thể cho phép hoặc từ chối người trông nom làm những việc nhất định.

Lưu ý

Quyền mua và sử dụng vàng rất quan trọng, với quyền này, họ có thể mua vàng trong tài khoản của bạn và tiêu dùng vàng không giới hạn. Không thể đòi hoàn lại tiền cho số vàng mà Người trông nom đã sử dụng


Đăng nhập chăm nom


Khi bạn được thêm làm người trông nom cho một tài khoản khác, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản đó bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và sau đó đăng nhập bằng tên người dùng của họ nhưng với mật khẩu của chính bạn. Bạn sẽ được cấp quyền truy cập như thể bạn đã nhập mật khẩu của họ (vì vậy họ không được chia sẻ mật khẩu của họ với bạn).


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.