Không thể mua Vàng

Khi bạn mua hàng ở cửa hàng vàng, cửa sổ thanh toán sẽ mở ra trong một thẻ (tab) hoặc cửa sổ bổ sung mới còn gọi là Pop-up (xem hình bên dưới và video ở cuối trang). Nếu cửa sổ bỏ sung này không xuất hiện, nguyên nhân có thể là do trình duyệt của bạn đã chặn cửa sổ bật lên này.


image 


Lỗi hoặc biểu tượng có thể hiển thị trên thanh trình duyệt, hãy nhấp vào nó để tìm thêm tùy chọn và cho phép cửa sổ bổ sung này bật lên. 

Hướng dẫn chi tiết hơn cho tất cả các trình duyệt chính:


Microsoft Edge: Mở cửa sổ Pop-up

Google Chrome: Mở cửa sổ Pop-up

Apple Safari: Mở cửa sổ Pop-up

Apple iOS Mở cửa sổ Pop-upCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.