Máy chủ đặc biệt: Bản đồ khu vực

Trong các phiên bản đặc biệt hàng năm, game diễn ra trên một bản đồ Châu Âu cổ đại được chia thành  87 vùng. Sức mạnh cổ đại được phân phối trong bản đồ của máy chủ Glory of Sparta có thể theo dõi các vị trí như bản đồ bên dưới:Bản đồ trên cho thấy chiến trường của các máy chủ đặc biệt hàng năm. Đó là châu Âu cổ đại, được chia thành các khu vực. Bản đồ hiển thị biên giới tất cả các khu vực (kể cả trên mặt biển), tên, quyền hạn và điểm chiến thắng của họ.


Ở đây tóm tắt các nhóm sức mạnh cổ đại:


  • Cây búa – tăng độ vững chắc cho công trình
  • Cỗ xe – tăng tốc độ di chuyển của quân lính
  • Cây cung – tăng sức chứa hầm ngầm và khiến máy bắn đá chỉ ngắm bắn ngẫu nhiên vào làng
  • Bình rượu – giảm mức tiêu thụ lúa của quân lính
  • Đôi mắt – tăng sức mạnh do thám
  • Cánh tay – xây Nhà kho lớn và Kho lúa lớn
  • Giáo – tăng tốc độ huấn luyện lính


Các sức mạnh cổ đại là tương tự cổ vật trong phiên bản tiêu chuẩn, trừ cuốn sách của bóng đêm.


Hiệu ứng của Cổ vật

Dân số vùng và Khu vực

Khu vực và Điểm chiến thắng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.