Aliance, Konfederace & DON

Co je to aliance?


Travian: Legends je hra se silnou sociální složkou. Aliance ti nabídne další úroveň herního zážitku, která je klíčem k vítězství. Pouze ty nejlepší aliance bojují o nadvládu ve světě Travian: Legends a dobývají artefakty, které hráčům dávají speciální schopnosti.


Aliance jsou skupiny hráčů, kteří hrají společně. Tyto skupiny mohou mít až 60 hráčů. Abys mohl/a založit alianci, musíš mít ambasádu 3. úrovně. Pro připojení k alianci potřebuješ ambasádu 1. úrovně. Ambasáda může od začátku pojmout 60 členů. Pokud bude ambasáda zničena, nikdo nebude vyhozen.


Alianční konfederace


Konfederace je silné pouto mezi dvěma nebo více aliancemi. V tomto případě si aliance navzájem pomáhají a více mezi sebou spolupracují. Obvykle si pomáhají tím, že si v případě potřeby posílají podpory nebo suroviny. Také mohou společně zvládat masivní útoky, sdílet bitvy a bojovat proti společnému nepříteli. Systém konfederace dále zvyšuje spolupráci mezi aliancemi a omezuje sdílení surovin a posil pouze na členy konfederace.


Konfederace se může skládat pouze ze čtyř aliancí, které musí být vzájemně propojeny. Na dohody o neútočení se tato konfederační pravidla nevztahují.


Jak vytvořit konfederaci?


Řekněme, že aliance fw2 a TG vytvořily konfederaci jako obvykle. Jakmile se tak stane, vztah je viditelný v alianční diplomacii.V tuto chvíli chce mít aliance fw2 v konfederaci také alianci Winners. Nejprve musí stávající členové konfederace (v tomto případě aliance TG) tuto žádost přijmout. Teprve poté obdrží pozvánku aliance Winners a po jejím přijetí bude přidána do stávajícího vztahu.


Aliance může konfederaci kdykoli opustit. Může být také vyloučena, pokud s tím souhlasí všichni ostatní členové.


Podpora a zasílání surovin


Suroviny a jednotky podpor můžeš posílat pouze do svých vlastních vesnic, aliance nebo konfederace. 


Nabídky na tržišti jsou stále dostupné pro všechny. Pokud chceš nabídku zpřístupnit pouze členům aliance, můžeš zaškrtnout možnost "Jenom vlastní aliance".Odchod hráče nebo aliance


Když se přeruší spojení, které umožňovalo posílání surovin nebo podpor, například když hráč opustí alianci nebo aliance opustí konfederaci:


  • Do vesnic, které jsou nyní mimo alianci nebo konfederaci odesílatele, nelze posílat žádné nové suroviny.
  • Obchodníci, kteří jsou již na cestě suroviny doručí.
  • Nelze posílat žádné nové podpory.
  • Spustí se časomíra na 1 hodinu.


Po skončení časomíry hra zkontroluje, ke které alianci a konfederaci hráči patří, a všechny podpory, které jsou od hráčů, kteří nejsou momentálně ve stejné alianci/konfederaci, jsou automaticky odeslány zpět. Nezáleží na tom, před jak dlouhou dobou do dané vesnice dorazily.


Podpory, které jsou v době ukončení časomíry ještě na cestě, budou automaticky odeslány zpět, jakmile dosáhnou svého cíle.


Pokud se hráč připojí k alianci a znovu ji opustí po vynulování časomíry, spustí se nová časomíra na 1 hodinu.


Nová časomíra se spouští při každé jednotlivé změně.


Aktualizace hry

Všimni si, že na herních světech spuštěných před květnem 2022 byla doba trvání časomíry 12 hodin místo 1 hodiny používané na novějších herních světech.


Dohoda o neútočení


Dohoda o neútočení (zkráceně DON) se používá v případě, kdy na sebe dvě aliance nechtějí útočit, ale zároveň si nechtějí ani pomáhat. Běžně se používá mezi silnými aliancemi, které by si navzájem způsobily velké škody a chtějí se takové události vyhnout. Jejich počet je omezen na 3 pro každou alianci.


Válka


Válka je velký konflikt mezi aliancemi. Aliance na seznamu konfederací obvykle stojí za aliancemi ve válkách.


Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.