Birlik, Konfederasyon & NAP

Birlik nedir


Travian: Legends, güçlü bir sosyal bileşene sahip bir oyundur. Bir ittifaka sahip olmak size oyun deneyiminin başka bir seviyesini ve zaferin anahtarını sunacaktır. Travian: Legends dünyasında yalnızca en iyi ittifaklar üstünlük için savaşır ve oyunculara özel yetenekler kazandıran tılsımları fetheder. 

Birlikler birlikte oynayan oyuncu gruplarıdır. Bu gruplar 60 kişiye kadar çıkabilir. Bir birlik kurabilmek için 3. seviye elçiliğe ihtiyacınız vardır. Fakat bir birliğe katılmak için 1. seviye elçilik yeterlidir. Elçilik başlangıçtan itibaren 60 üyeyi sığdırabilir. Eğer bir elçilik yıkılırsa kimse birlikten kovulmayacaktır.


Birlik konfederasyonu


 Konfederasyon bir veya daha fazla birlik arasında kurulan güçlü müttefiklik bağıdır. Bu durumda birlikler birbirlerine yardım ederler ve birlikte koordinasyon kurarlar. Genellikle gerektiğinde birbirlerine destekler veya hammaddeler gönderirler. Ayrıca beraber büyük saldırı operasyonları düzenleyebilirler, birlikte ortak düşmana karşı savaşabilirler. Konfederasyon sistemi birlikler arasındaki çalışmayı desteklerken paylaşılan hammadde ve destek askerleri konusunda konfederasyon içi olarak limitleme yapar.


Bir konfederasyon en fazla 4 birlikten oluşabilir ve birbirleriyle bağlanmaları gerekir. NAP (Saldırmazlık Anlaşmaları) konfederasyon kurallarından etkilenmemektedir.


Bir konfederasyon nasıl kurulur


TR ve TR2birliklerinin bir konfederasyon kurduğunu düşünelim. Bu gerçekleştiğinde birliğin diplomasi sekmesinde gözükecektir..Bu aşamadan sonra TR birliği ayrıca başka bir birliği (TR3) konfederasyona davet etmek istiyor. Bu durumda öncelike konfederasyonun mevcut üyelerinin (TR2) bu teklifi kabul etmesi gerekir. Sadece ondan sonra TR3 birliği daveti alacak ve kabul ederse konfederasyona katılacaktır.


Birlik konfederasyondan her zaman çıkabilir, ayrıca tüm üyeler kabul ediyorsa kovula da bilir.


Destekler ve hammadde göndermek


Sadece kendi, birlik veya konfederasyon üyelerinizin köylerine destek veya hammadde gönderebilirsiniz


Pazardaki tekliflerse yine herkese açık olacaktır. "Sadece kendi birliğin ile ticaret" seçeneğini seçerek teklifi sadece birlik üyelerine açık hale de getirebilirsiniz.Oyuncunun veya birliğin ayrılması


Destek veya hammadde göndermeye izin veren bağ bozulduğunda, örneğin bir oyuncu birlikten ayrıldığında veya birlik konfederasyon ayrıldığında:


  • Göndericinin birlik veya konfederasyonu dışında kalan köylere yeni hammaddeler gönderilemez
  • Yolda olan tüccarlar teslimatları götüreceklerdir
  • Yeni destek gönderilemez
  • 1 saatlik sayaç başlar


Sayaç tamamlandığında oyun, oyuncunun hangi birlik veya konfederasyona ait olduğunu kontrol eder ve birlik/konfederasyonu dışındaki tüm destekler evlerine otomatik olarak geri yollanır. Köye ne kadar uzun sürede vardıklarının önemi yoktur.


Sayaç tamamlandığında yolda olan destekler ise hedeflerine vardıklarında otomatik olarak eve geri yollanırlar


Eğer oyuncu 1 saatlik sayaç tamamlandıktan sonra tekrar bir birliğe katılır ve çıkarsa yeni 1 saatlik sayaç başlar.


Sayaç her değişimde tetiklenir.


Oyun Güncellemesi

Mayıs 2022'den önce başlayan oyun dünyalarında bu sayaç 12 saatti, yeni oyun dünyalarında ise 1 saat olmaktadır.


NAP (Saldırmazlık Anlaşması)


Saldırmazlık anlaşması (NAP) iki birlik birbirine saldırmak istemediğinde ama yardım da etmek istemediğinde kullanılır. Genellikle iki güçlü birlik birbirlerine verecekleri zarardan ve böyle bir savaştan kaçınmak için kullanırlar. NAP anlaşmaları her birlik için 3 adetle kısıtlıdır.


Savaş


Savaş iki birlik arasındaki zorlu mücadeledir. Konfederasyon listesinde gözüken birlikler genelde savaşlarda birliklerinin arkasında dururlar.


Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.