Karžygio daiktų apžvalga ir tvirtinimai

Karžygio ekipiruotė

Karžygys gali būti aprūpintas daiktais, kad būtų stipresnis ir jam suteiktų papildomos premijos.  Daugiau apie karžygio daiktus ir įrangą galite perskaityti mūsų straipsniuose apie karžygius:


Kairės rankos daiktai

Dešinės rankos daiktai

Apranga (Šalmai, šarvai, batai)

Sunaudojami daiktai



Atkreipkite dėmesį, kad visi daiktai tinka arba tik pačiam karžygiui arba kariuomenei, puolančiai / besiginančiai kartu su karžygiu.

Jie nesuteikia efekto kariuomenei, kuri neturi su savimi karžygio (tai reiškia, kad kariuomenė turi būti iš to paties kaimo, iš kurio yra karžygys).


Tvirtinimai


1 lygis 2 lygis 3 lygis

Lengvas žirgas


Greitis didinamas tik karžygiams, o ne lydinčiai kariuomenei. Karžygys visada keliaus lėčiausio kario greičiu


  • 1x serveriams: karžygio greitis padidėja iki 14 laukelių per valandą
  • 3x serveriams: karžygio greitis padidėja iki 28 laukelių per valandą

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.