Özel Sunucular - Kadim Güçler ve Zafer Puanları

Yıllık özel sunucularda oyun, Kadim Güçler ve Zafer Puanları sağlayan 87 bölgeye ayrılmış bir Antik Avrupa haritasında geçmektedir. Zafer Puanları köylerde depolanır ve kazanılabilir veya kaybedilebilir.


Bölgesel Harita
Bölgeler ve Nüfus


Kadim güçler ve Zafer Puanları Zafer Puanı kazanmak veya kaybetmek

Bölgeyi kontrol eden ittifak, eğer varsa, bölgenin kadim gücüne erişim sağlar. Bu ittifakın herhangi bir oyuncusu kadim gücü harekete geçirebilir. Bunu yapabilmek için, oyuncunun 10. seviyede (küçük, köy etkili güçler için) veya 20'de (hesap etkili güçler için) bir hazineye sahip olması gerekir. Gücü herhangi bir köyde etkinleştirebilirsiniz; güç ile aynı bölgede bulunulması gerekmez.


Her köyde bir gücü etkinleştirebilirsiniz, ancak tüm hesap için güçlerden yalnızca bir tanesi kullanılabilir. Etkinleştirildiğinde, güç 24 saat sürer (sunucu hızından bağımsız olarak); daha sonra ittifakın hala güce erişimi varsa yeniden etkinleştirilebilir. Her gün bir aktivasyon ücretsizdir; her ek etkinleştirme 5 (köy etkili güçler için) veya 10 (hesap etkili güçler için) Altın tutar.


Güç, aşağıdaki durumlarda da devre dışı bırakılabilir:


  • Eğer ittifakını terk edersen
  • Etkinleştirildiği köyü kaybedersen
  • İttifakın güce erişimini kaybederse

Kadim güçler, her ne kadar çok faydalı olsalar da, bölgeleri kontrol etmenin tek faydası değildir. Eğer kazanmak istiyorsanız, ittifakınızın zafer puanları toplaması gerekiyor. Bir ittifak bir bölgeyi kontrol ettiği her gün, zafer puanları kazanır. Miktar bölgeye bağlıdır:


  • Eşsiz güç – günlük 400 puan
  • Büyük güç – günlük 1200 puan
  • Küçük güç – günlük 1000 puan
  • Güç yok – günlük 2000 veya 4000 puan

Ayrıca, ittifakın bir bölgeden kazandığı Zafer Puanları, o ittifakın o bölgedeki köylerine bölünür. Her köy, bölgedeki ittifakın toplam nüfusuna kıyasla nüfusuna göre orantılı bir puan alır. Bu, köy ne kadar büyükse ve o bölgedeki ittifakın toplam nüfusu ne kadar düşükse, o köy o kadar fazla Zafer Puanı alır anlamına gelmektedir. Ancak, tüm ittifak tarafından kazanılan toplam Zafer Puanı miktarı aynı kalır.


Oyunun sonunda en fazla zafer puanı toplayan ittifak kazanır.


Yıllık özel sunucular x1 hızında 180 gün, x2 hızında 120 gün ve x3 hızında 80 gün sürerler.

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.