Bài viết gần đây

 • Nghẽn tiến trình (Event Jams)

  Nghẽn tiến trình (sự kiện bị nghẽn/ùn tắc xử lý) là gì? Bạn có thể nhận ...

 • Chống chiếm làng

  Người chơi thường thất bại trong việc bảo vệ làng của họ vì họ không biết cá...

 • Phiên bản trò chơi & Tốc độ

  Travian: Legends có sẵn nhiều biến thể thú vị. Mặc dù cơ chế trò chơi cốt lõ...

 • Người trông nom & Người chơi chung

  Vai trò của người trông nom là đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua tài...

 • Hủy bỏ hành động

  Một số hành động đã thực hiện có thể hủy bỏ bằng cách nhấn vào Dấu Thập Đỏ (...

 • Điểm văn hóa

  Điểm văn hoá (CP) là một giới hạn giúp hạn chế số lượng làng mà bạn có thể k...

 • Tìm mỏ lúa

  Trình tìm mỏ lúa là một tính năng nâng cao và là một phần trong Gold Club. B...

 • Thủ đô

  Thủ đô có gì đặc biệt? Thủ đô không thể bị xâm chiếm Không thể xây dựn...

 • Hệ thống Nhiệm vụ

  Hệ thống nhiệm vụ mới có nhiều nhiệm vụ khác nhau có thể được thực hiện tron...

 • Nhiệm vụ hàng ngày

  Mỗi ngày, bạn nhận được các nhiệm vụ hàng ngày để có thể hoàn thành và nhận ...