Hủy bỏ hành động

Một số hành động đã thực hiện có thể hủy bỏ bằng cách nhấn vào Dấu Thập Đỏ (Cancel).


Xây dựng kiến trúc hoặc mở rộng:


Các biểu thị bằng hình ảnh sau đây sẽ giải thích cho bạn rõ sự mất đi tài nguyên khi bạn hủy bỏ công trình đang bắt đầu xây dựng. Điều này nhằm để ngăn chặn sự lạm dụng khi bạn đang bị tấn công cướp bóc (có nghĩa là dùng cách này để giấu tài nguyên. Sau khi bị tấn công xong, sẽ HỦY BỎ bằng dấu thập đỏ để hoàn lại tài nguyên).Sự chênh lệch tài nguyên giữa chi phí cho cấp độ mới và cấp độ hiện tại sẽ bị mất nếu người chơi hủy bỏ hành động nâng cấp.


Gửi lính:


Trong vòng 90 giây đầu tiên từ khi bắt đầu gửi lính đi, bạn có thể hủy bỏ quân đội mà bạn đã gửi đi bằng cách nhấp chuột vào Dấu Thập Màu Đỏ (Cancel) trong Binh Trường. Bất kể quân đội của bạn là đang trên đường đi cướp bóc, 1 cuộc tấn công bình thường hoặc gửi binh tiếp viện.


Những hành động sau đây là không thể hủy bỏ được:


  • Nghiên cứu trong Học Viện/Lò Rèn
  • Gửi lái buôn trong Chợ
  • Huấn luyện quân đội
  • Tổ chức ăn mừng trong Tòa thị chính hoặc Lễ hội trong Quán bia
  • Đặt một đấu giá


Vì sao mà những hành động này là không thể hủy bỏ được?


Đơn giản chỉ vì để tránh sự lạm dụng chúng như là “Những hầm ngầm siêu hạng”

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.