Tính năng Vàng / Plus / Gold Club có sẵn

Tính năng Plus


Thành viên Travian Plus bao gồm các dịch vụ bổ sung có thể được mua bằng cách sử dụng Vàng. Không giống như các tính năng của Gold Club, tính năng chỉ tồn tại trong một số ngày nhất định, sau đó hiệu lực của chúng hết hạn và gói thuê bao Plus cần được gia hạn - điều này được thực hiện bằng cách mua lại tư cách thành viên Plus.


Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các liên kết hữu ích sẽ giải thích chi tiết hơn về các tính năng Plus khác nhau:


Hàng đợi

Bản đồ: bản đồ tràn màn hình

Bản đồ: làng của chính bạn, làng của liên minh và liên bang của bạn và làng mà liên minh của bạn đang có chiến tranh sẽ tự động được đánh dấu

Bản đồ: Chuyển quân đến và đi được hiển thị trên bản đồ

Khung - bên phải: thống kê làng (nút trên đầu danh sách làng)

Khung - bên trái: khu vực dành cho các liên kết trực tiếp do người dùng tự đặt

Khung - bên phải: cảnh báo tấn công sắp tới trong danh sách làng

Khung - bên phải: liên kết trực tiếp đến chợ, trại lính, chuồng ngựa và xưởng (nút mới trên đầu bảng hiệu làng)

Chợ: lái buôn có thể đi hai lượt

Hàng đợi nghiên cứu cho lò rèn


Tính năng vàng


Bạn có thể mua một số tính năng Vàng không có trong Gold Club. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các liên kết hữu ích sẽ giải thích chi tiết hơn về các tính năng Vàng khác nhau:


Tăng năng suất sản xuất tài nguyên

Hoàn thành các công trình xây dựng và nghiên cứu đã đặt hàng đợi tại ngôi làng này

Cân bằng tài nguyên với NPC

Trao đổi vàng và bạc

Kiến trúc sư lành nghề


Tính năng Gold Club


Bạn có thể mua gói Gold Club với giá 200 Vàng cho toàn bộ vòng đời của máy chủ. Nó cung cấp các tính năng miễn phí mà bạn có thể sử dụng không giới hạn. Xin lưu ý rằng số vàng chi cho câu lạc bộ Vàng sẽ không được hoàn trả sau khi máy chủ kết thúc hoặc xóa tài khoản.


Gold Club bao gồm các tính năng sau:


Tin nhắn IGMs & chiến báo: chức năng lưu trữ

Bản đồ: tìm mỏ lúa

Binh trường: danh sách cướp bóc farm-list

Binh trường: lẩn trốn lính khi bị tấn công

Chợ: lái buôn vận chuyển 3 lượt

Chợ: đường giao thương tự động

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.