Hoàn thành xây dựng và nghiên cứu

Bạn có thể hoàn thành công trình xây dựng (xây và phá hủy tòa nhà) và nghiên cứu quân lính (nghiên cứu và nâng cấp) ngay lập tức bằng cách sử dụng vàng.

Khi quá trình xây dựng đã được bắt đầu hoặc khi quá trình nghiên cứu đang được tiến hành, một nút màu vàng sẽ xuất hiện bên cạnh. Để hoàn thành quá trình đó ngay lập tức hãy nhấn nút "hoàn thành công trình ngay lập tức".

 

Một cửa sổ xác nhận sẽ mở ra và sau khi xác nhận, tất cả các công trình đang chạy cùng với tất cả các nghiên cứu quân lính trong làng sẽ được hoàn thành ngay lập tức. Việc hoàn thành ngay lập tức này có giá 2 vàng.


Lưu ý: Hãy nhớ rằng các lễ kỷ niệm, các xây dựng thuộc hàng đợi của kiến trúc sư lành nghề và huấn luyện bất kỳ quân lính nào thì không phải là nghiên cứu hay xây dựng.


Ngoại lệ

Vì lý do nguyên lý của trò chơi, có một số trường hợp ngoại lệ không thể sử dụng chức năng hoàn thành ngay lập tức, đó là: Lâu đài, Cung điện và Trung tâm Chỉ huy bị loại trừ khỏi chức năng này. Điều tương tự cũng áp dụng trên các làng Kỳ quan Thế giới (toàn bộ làng đó) và bản thân của công trình Kỳ quan Thế giới cũng không thể hoàn thành ngay lập tức.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.