Vòng lặp đợi chờ xây dựng và nghiên cứu

Vòng lặp hàng đợi là một tính năng cao cấp và là một phần của gói Travian Plus


Tính năng này cho phép bất kỳ bộ tộc nào cũng có thể đưa thêm một nâng cấp mỏ tài nguyên HOẶC xây dựng công trình thêm vào vòng chờ đợi xây dựng miễn là bạn có đủ tài nguyên để thực hiện.


Sau khi nhiệm vụ đầu tiên kết thúc, nhiệm vụ tiếp theo trong vòng lặp hàng chờ sẽ bắt đầu thực hiện.
Vòng lặp chờ Nghiên cứu


Tính năng này tương tự như vòng lặp hàng chờ xây dựng và cho phép bạn xếp hàng chờ nghiên cứu nâng cấp trong lò rèn


Các xếp hàng chờ đợi này đều có thể hoàn thành ngay lập tức nếu bạn sử dụng tính năng cao cấp với Vàng có tên Hoàn thành xây dựng ngay lập tức

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.