Vấn đề về Thanh toán

Tại sao thanh toán của tôi bị từ chối/hủy bỏ?


Có nhiều lý do khiến các khoản thanh toán bị từ chối hoặc bị hủy, những lý do phổ biến nhất là:


  • Nếu trước đây đã có khoản bồi hoàn cho tài khoản và/hoặc thẻ tín dụng của bạn, thì bạn không thể sử dụng tùy chọn thanh toán này nữa
  • Bạn chỉ có ba lần thử để nhập đúng dữ liệu
  • Có giới hạn về số lượng giao dịch được thực hiện trong vòng 48 giờ đối với thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc ghi nợ trực tiếp
  • Số dư trong thẻ không đủ
  • Thanh toán quốc tế không được ủy quyền với công ty thẻ tín dụng
  • Một số thẻ không được công ty thẻ tín dụng chấp nhận (chẳng hạn như VISA Electron và Thẻ quà tặng VISA), vì vậy vui lòng thử một trong các tùy chọn được cung cấp khác


Cửa sổ bật lên


Cửa hàng thanh toán yêu cầu mở thêm cửa sổ bật lên, đôi khi cửa sổ bật lên không mở, xem bài viết của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Không thể mua vàng


Chương trình khuyến mại đặc biệt


Đảm bảo bạn đã sẵn sàng tùy chọn thanh toán và bật cửa sổ bật lên trước khi nhấp vào bất kỳ gói khuyến mãi đặc biệt nào vì sau khi nhấp vào, chúng có thể biến mất và bạn sẽ không thể chọn lại chúng. Nếu điều này xảy ra, vui lòng liên hệ với Dịch vụ trợ giúp Khách hàng.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.