Nâng cấp giáp cho quân lính và Lò rèn

Sức mạnh của quân đội của bạn trong tấn công và phòng thủ có thể được tăng lên theo một số cách khác nhau, thông qua việc sử dụng các vật phẩm của Tướng, nâng cấp lò rèn và phúc lợi của liên minh.Vật phẩm Tướng


Vũ khí
Vũ khí trang bị cho Tướng có thể được sử dụng để nâng cấp giá trị tấn công và phòng thủ của quân đội.

Vật phẩm tay phải cho Tướng

Kèn của Natarian
Kèn của Natarian tăng sức mạnh tấn công cho Tướng và tất cả quân lính tham chiến cùng Tướng khi đi tấn công Natars.

Lò rèn


  • Các loại vũ khí và áo giáp của các chiến binh của bạn được tăng cường trong các lò luyện kim của lò rèn. Bằng cách tăng cấp độ của nó, bạn có thể đặt hàng chế tạo vũ khí và áo giáp thậm chí còn tốt hơn.
  • Việc nâng cấp được thực hiện đối với một loại lính được tính cho tất cả các lính thuộc loại đó trong làng thực hiện nâng cấp, khi quá trình nâng cấp đã hoàn thành. Điều này có nghĩa là việc nâng cấp được thực hiện ở làng A không được tính cho quân đến từ làng B.
  • Việc nâng cấp trong lò rèn phụ thuộc vào mức ăn lúa của quân tương ứng: càng tiêu thụ lúa nhiều, quân càng tiêu hao thì hiệu quả cải thiện càng cao. Do đó, không thể đưa ra tỷ lệ phần trăm nâng cấp chính xác.
  • Khi hợp nhất quân đội được kích hoạt, các quân đội sau khi hợp nhất, kế thừa các cấp độ nâng cấp từ làng mới của họ.


Xem Lò rèn trên Kirilloid


Thưởng luyện kim trong phúc lợi liên minh


Một trong những phần thưởng liên minh - luyện kim, thêm sức mạnh bổ sung cho các quân lính tấn công và phòng thủ.


Phúc lợi Liên minh

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.