Bản kế hoạch xây dựng (Cổ vật Bản thảo xây dựng)

Làng Natar chứa Bản thảo


Làng Natar bản thảo, chứa những bản Kế hoạch xây dựng cho công trình Kỳ quan thế giới; những ngôi làng này xuất hiện vào một thời điểm được xác định trước sau khi khởi động máy chủ và luôn xuất hiện ở đâu đó trong vùng lân cận gần với tọa độ được mô tả ở bên dưới.

Một thông báo sẽ được đưa ra trong trò chơi rằng các Bản thảo xây dựng đã vừa xuất hiện trên máy chủ.


Vị trí các bản kế hoạch xây dựng

 

Khu vực bản đồ

Tọa độ

Tây Bắc 

(-18|30)

(-35|4)

(-45|37)

Tây Nam

(-26|-25)

(-10|-57)

(-55| -20)

Đông Bắc 

(33|12)

(12|33)

(10|56)

(55|20)

Đông Nam

(30|-20)

(4|-35)

(44|-37)


Nếu tọa độ định trước bên trên bị khóa (do người chơi đã chiếm giữ), bản thảo xây dựng sẽ sinh ra ở vị trí trống gần nhất tọa độ định trước và bản thảo đối xứng cũng phối hợp di chuyển theo cách tương tự một số cánh đồng. Bản thảo rất có thể sẽ dịch chuyển kha khá so với vị trí dự định nhất là trên các máy chủ bản đồ lớn hoặc có nhiều người chơi tham gia với rất nhiều ngôi làng.


Bạn có thể đánh chiếm một bản thảo xây dựng giống như chiếm cổ vật từ làng Natar hoặc có thể là từ người chơi khác.


Cơ chế của Kỳ quan (WW) 


Để có thể bắt đầu xây dựng Kỳ quan, những người chơi sở hữu làng Kỳ quan phải chiếm được một bản thảo xây dựng. 

Một bản kế hoạch sẽ chỉ cho phép người chơi xây dựng Kỳ quan từ cấp 0 đến 49 mà thôi. 


Để có thể xây dựng từ cấp 50 đến 100, một người chơi khác trong liên minh PHẢI sở hữu một bản kế hoạch khác, người chơi đó có thể là BẤT KỲ AI trong liên minh.


Nó sẽ không hoạt động sau cấp 49 để xây tiếp nếu chỉ người chủ WW có luôn hai bản thảo vì chúng nằm trong cùng một tài khoản và do đó được tính là một bản kế hoạch duy nhất.  Các bản thảo xây dựng cũng phải được kích hoạt như một cổ vật nhỏ được kích hoạt; những bản thảo đang là cổ vật bị vô hiệu hóa sẽ không giúp xây dựng WW.


Làm sao để có được Bản kế hoạch Kỳ quan


Để "đánh cắp" một Bản thảo xây dựng từ làng bản thảo Natar hoặc từ người chơi khác.


1. Người chơi sắp tấn công PHẢI có một Kho bạc cấp 10 trong làng họ xuất binh đi.

2. Kho bạc ở nơi sắp bị tiến đánh (của Natar hay người chơi khác) PHẢI bị phá huỷ trước khi bản kế hoạch có thể bị lấy đi.

3. Một anh hùng/Tướng cần được gửi đi từ làng có Kho bạc cấp 10 phải sống sót để lấy bản kế hoạch vì chỉ có Tướng mới cầm được Cổ vật (mà các loại lính khác không thể cầm được cổ vật).

Việc này có thể được làm với một trình tự logic, người thứ nhất càn sạch lính của làng đó, người thứ hai sẽ phá huỷ Kho bạc của làng đó và người thứ ba sẽ gửi anh hùng để lấy bản kế hoạch. Hoặc một người có thể đảm trách cả 3 công việc trên.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.