Ẩn giấu tài nguyên & Hầm ngầm

Khi bạn đang bị tấn công hoặc bị cướp bóc, bạn sẽ muốn cố gắng bảo vệ tài nguyên của mình trong làng. Sử dụng Hầm ngầm, bạn có thể ẩn giấu một số lượng tài nguyên của mình. Bạn nên xây dựng một Hầm ngầm trước khi Bảo vệ tân thủ kết thúc, và cũng có thể nâng cấp nó để che giấu nhiều thêm các tài nguyên bạn thường dự trữ, đặc biệt là tích lũy qua đêm.


Hầm ngầm cấp độ 1 có thể ẩn 200 tài nguyên mỗi loại (300 đối với tộc Gaul) và ở cấp độ 10, nó ẩn giấu được 2000 tài nguyên mỗi loại (3000 đối với tộc Gaul).


Nếu người chơi nâng cấp Hầm ngầm trong làng lên cấp 10, thì họ có thể xây thêm Hầm ngầm trong làng đó. Không có giới hạn cho việc xây dựng các hầm ngầm thứ hai hoặc thứ ba.


Hầm ngầm được xây dựng ẩn và do đó không thể bị kẻ thù nhắm mục tiêu bằng máy bắn đá. Nó chỉ có thể bị phá hủy nếu kẻ tấn công chọn nhắm mục tiêu vào một tòa nhà ngẫu nhiên. Chỉ khi đó, có khả năng Hầm ngầm sẽ bị bắn trúng.


Hầm ngầm trên Kirilloid


Mức thưởng cho những tộc cụ thể


Teutons:
Khi cướp bóc, nếu Tướng có đi cùng quân đội, thì ngôi làng của làng bị đột kích chỉ có thể ẩn 80% tài nguyên mà hầm ngầm của nó thường ẩn.
Gauls:
Ẩn giấu đươc nhiều hơn gấp 1.5 lần trong hầm ngầm của họ so với các bộ tộc khác

Thông tin bổ sung


Rương đồ của Tướng
Tài nguyên cất trong rương không thể bị cướp bóc.


Chợ
Tài nguyên đem bán trong chợ có thể bị cướp bóc cho tới khi lái buôn chuyển chúng đi để giao thương.


Vật phẩm tăng cường
Số lượng tài nguyên có thể cướp sẽ tăng lên nếu Tướng sử dụng một số vật phẩm tay trái để tăng cường như Túi/bao tải
Vật phẩm tay trái

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.