Đồ trang bị cho Tướng

DANH MỤC


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Mũ nhận thức


 • +15% điểm kinh nghiệm

Mũ phục hồi


 • +10 máu HP / ngày

Mũ đấu sĩ


 • Máy chủ 1x: +100 điểm văn hóa mỗi ngày
 • Máy chủ 3x: +50 điểm văn hóa mỗi ngày

Mỹ kỵ sĩ


 • +10% tốc độ huấn luyện trong chuồng ngựa

Mũ lính đánh thuê


 • +10% tốc độ huấn luyện trong trại lính
Áo giáp


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Giáp phục hồi


 • +20 máu phục hồi mỗi ngày

Giáp vảy cá nhẹ


 • Giảm thiệt hại 4 máu trong các trận chiến
 • +10 máu phục hồi mỗi ngày

Giáp hộ tâm nhẹ


 • +250 điểm chiến đấu cho tướng

Giáp chiến nhẹ


 • Giảm thiệt hại 3 máu
 • +125 điểm chiến đấu cho tướngGiày


Đồ cấp 1 Đồ cấp 2 Đồ cấp 3

Giày phục hồi


 • +10 máu HP / ngày

Giày của lính đánh thuê


+25% tốc độ di chuyển dựa trên tốc độ cơ sở của quân đội nếu khoảng cách di chuyển trên 20 ô - có nghĩa là 20 cánh đồng đầu tiên đi với tốc độ bình thường và cánh đồng 21 trở đi nếu có sẽ đi với tốc độ mau lẹ hơn.


Đinh thúc ngựa nhỏ


 • Máy chủ 1x: +3 cánh đồng / giờ
 • Máy chủ 3x: +6 cánh đồng / giờVề đầu trangCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.