Specijalni serveri - Drevne moći i pobednički poeni

Godišnji specijal se odigrava na mapi drevne Evrope koja je podeljena na  87 regiona, koji donose drevne moći i pobedničke poene. Pobednički poeni se čuvaju u selima i mogu biti osvojeni i izgubljeni.Mapa regiona
Regioni i stanvništvo


Drevne moći i pobednički poeni, dobijanje ili gubljenje pobedničkih poena

Savez koji kontroliše region dobija pristup drevnim moćima ako ih taj region poseduje. Svaki igrač tog saveza može da aktivira drevnu moć. Da bi to uradio potrebna je riznica stepen 10 (za male moći koje deluju na selo) ili 20 (za moći koje deluju na ceo nalog). Možete aktivirati moć u bilo kojem selu; ne mora se nalaziti u istom regionu kao i moć.


Možete da aktivirate po jednu moć u svakom selu, ali samo jedna moć može biti aktivirana za ceo nalog. Kada se aktivira moć traje 24 sata (bez obzira na brzinu igre); nakon toga može biti ponovo aktivirana ako savez još uvek ima pristup toj moći. Jedna aktivacija je besplatna svakog dana; svaka dodatna aktivacija košta 5 zlata (za moći koje deluju na selo) ili 10 zlata (za moći koje deluju na ceo nalog).


Moći mogu biti deaktivirane u sledećim situacijama:


  • Ako napustite savez
  • Ako izgubite selo u kojem je moć aktivirana
  • Ako vaš savez izgubi pristup moći

Drevne moći su veoma korisne, ali nisu jedina korist kontrole regiona. Ako želite da pobedite, Vaš savez mora da sakupi pobedničke poene. Svakog dana savez koji kontroliše region dobija pobedničke poene. Količina zavisi od regiona: 


  • Jedinstvena moć 400 poena po danu
  • Velika moć – 1200 poena po danu
  • Mala moć – 1000 poena po danu
  • Bez moći – 2000 ili 4000 poena po danu

Dodatno pobednički poeni koje zaradi savez od regiona se dele na sela saveza u tom regiou. Svako selo dobija poene proporcionalno populaciji saveza u tom regionu. Ovo znači da veće selo i manja ukupna populacija u regionu znače više pobedničkih poena za selo. Međutim ukupan broj poena koje dobija savez ostaje isti.


Savez koji sakupi najviše pobedničkih poena pobeđuje na kraju igre.


Godišnji specijal traje 180 dana na x1, 120 dana na x2 bržem i 80 dana x3 bržem serveru.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Žao nam je što nismo mogli biti od pomoći. Pomozite nam da poboljšamo ovaj članak vašim povratnim informacijama.