Co mám dělat, když je můj účet zablokován?

Obsah


Co se stane, když je můj účet zabanován?

Když se přihlásíte ke svému účtu, zobrazí se zpráva, že váš účet byl zablokován z jednoho z několika důvodů, například kvůli odeslání nevhodné zprávy, používání více účtů, sdílení hesla nebo používání bota či skriptu. Vašemu účtu mohl být nabídnut trest, který můžete přijmout, abyste mohli pokračovat ve hře, nebo mohl být účet případně označen ke smazání.


Nabídnuté tresty budou automaticky uvaleny po uplynutí 72 hodin.

Pokud se zpráva o trestu nezobrazí nebo jste ji již dříve zavřeli, kliknutím na ikonu mapy se zpráva o trestu znovu aktivuje.
 

Proč mi bylo oznámeno omezení profilu nebo zprávy?

Důvodem je to, že váš účet nějakou formou porušil pravidla hry sekce netiketa, například jste odeslali nevhodnou zprávu nebo jste měli na svém herním profilu zakázaný text. V oznámení se dozvíte, jak dlouho bude omezení trvat. Pokud vám bylo zablokováno odesílání zpráv, budete moci stále komunikovat s osobami z vaší aliance a zákaznickým servisem, ale s nikým jiným. Pro více informací o této problematice se obraťte na zákaznický servis.

 

Tím, že přijmu trest, souhlasím také se zablokováním?

Ne, po přijetí trestu můžete ihned pokračovat ve hře, můžete se také obrátit na zákaznický servis a získat další informace nebo zpochybnit zabanování, pokud jste přesvědčeni, že jste neporušili pravidla. 

 

Pokud trest přijmu a ban je nesprávný, bude zrušen?

Ano, pokud je ban přezkoumán a vyhodnocen jako nesprávný, bude trest zrušen.

 

Kde najdu nabídku trestu?

Pokud jste zprávu o zákazu zavřeli, aniž byste nabídku přijali, nebo jste kontaktovali zákaznický servis, můžete si ji znovu prohlédnout kliknutím na mapu nebo při pokusu něco postavit.

 

Jak mohu zjistit více informací o svém banu?

Zasláním zprávy zákaznickému servisu obdržíte další podrobnosti o svém banu, abyste pochopili, které pravidlo bylo porušeno a jak zabránit jeho opakování v budoucnu. Rovněž vás provedou procesem odvolání proti banu, pokud s ním nesouhlasíte.
 

Co mohu dělat, pokud se domnívám, že jsem nevinný/á?

Když kontaktujete zákaznický servis, vysvětlí vám, proč jste byli zabanováni a jakými činy jste porušili pravidla. Pokud se domníváte, že rozhodnutí bylo nesprávné, můžete podat vysvětlení a požádat o přezkoumání banu. S výjimkou porušení pravidel netikety ji zástupce zákaznického servisu předá týmu pro vymáhání pravidel, který provede úplné přezkoumání banu; to provede jiná osoba než ta, která váš účet původně zabanovala.

 

Jaké informace mám poskytnout zákaznickému servisu, když mi byl udělen ban?

Užitečné jsou jakékoli stručné informace o okolnostech, které s tím souvisejí. Pokud jste například byli zabanováni za sdílení hesla nebo používání více účtů, pomůže, když vysvětlíte, jak a v čem spočívá vaše propojení s dalšími účty. 

V úvodní odpovědi zákaznického servisu vám bude vysvětlen důvod zablokování, postup při podání odvolání a řada otázek, na které můžete odpovědět, abyste pomohli týmu pro vymáhání pravidel při přezkoumání.

 

Kdy se dozvím výsledek přezkoumání banu?

Ve většině případů je přezkoumání ukončeno rychle a s konečným výsledkem budete kontaktováni co nejdříve. Budete informováni, zda byl ban a trest vyhodnocen jako správný, či nikoli. Pokud je ban nebo trest nesprávný, obdržíte jasné informace o tom, co se stalo, například o zrušení trestu, pokud již byl uložen.


Jaké informace mi může zákaznický servis poskytnout o mém banu?

I když nemůžeme sdílet podrobnosti o tom, jak tým pro vymáhání pravidel zjistil porušení pravidel, některé informace poskytnout můžeme.

V případě porušení pravidel při používání více účtů a sdílení hesel můžete získat seznam účtů, kterých se porušení týkalo.

V případě provinění týkajících se skriptů a botů můžete získat částečnou IP adresu, na které byl skript nebo bot použit, a časový rámec, kdy byl použit. Pokud skript nebo bota na vašem účtu použil zástupce, zákaznický servis vám může sdělit, o kterého zástupce se jednalo.

Pokud jste byli zabanováni za loupežné nájezdy na soukromé farmy, můžete získat seznam soukromých farem, za které jste byli zabanováni.

Pokud jste byli zabanováni za to, že jste byli soukromou farmou, můžete získat seznam loupežných nájezdníků, kteří z toho měli prospěch.

 

Mám ban na platby. Co mám dělat?

Zákaznický servis není schopen řešit zákazy plateb, poskytne vám však informace o tom, na koho se obrátit, a referenční kód od transakce, která zákaz vyvolala. V rámci zprávy, kterou jste obdrželi, jsou uvedeny pokyny, jak kontaktovat chargebacks@traviangames.com a situaci vyřešit. Veškeré dotazy týkající se vašeho zákazu by měly být zasílány na tuto adresu.

 

Mám si po banu změnit heslo?

Poté, co byl váš účet odblokován od banu za sdílení hesla nebo od některých banů za boty či skripty, je to obzvláště důležité. Změna hesla nikdy neuškodí a může zabránit tomu, abyste byli v budoucnu znovu zabanováni.
Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.