Co mám dělat, když je moje postava zabanována?

Obsah


Co se stane, když je moje postava zabanována?

Když se přihlásíš ke své postavě, zobrazí se zpráva, že tvá postava byla zablokována z jednoho z několika důvodů, například kvůli odeslání nevhodné zprávy, používání multiúčtu, bota či skriptu nebo za sdílení hesla. Tvé postavě mohl být nabídnut trest, který můžeš přijmout, abys mohl/a pokračovat ve hře, nebo mohla být postava případně nastavena ke smazání.


Nabídnuté tresty budou automaticky uvaleny po uplynutí 72 hodin.

Pokud se zpráva o trestu nezobrazí nebo jsi ji již dříve zavřel/a, kliknutím na ikonu mapy se zpráva o trestu znovu aktivuje.
 

Proč mi bylo oznámeno omezení profilu nebo zprávy?

Důvodem je to, že tvá postava nějakou formou porušila pravidla hry sekce netiketa, například jsi odeslal/a nevhodnou zprávu nebo jsi měl/a na svém herním profilu zakázaný text. V oznámení se dozvíš, jak dlouho bude omezení trvat. Pokud ti bylo zablokováno odesílání zpráv, budeš moci stále komunikovat s hráči ze tvé aliance a zákaznickým servisem, ale s nikým jiným. Pro více informací o této problematice se obrať na zákaznický servis.

 

Tím, že přijmu trest, souhlasím také se zablokováním?

Ne, po přijetí trestu můžeš ihned pokračovat ve hře, můžeš se také obrátit na zákaznický servis a získat další informace nebo zpochybnit zabanování, pokud jsi přesvědčen/a, že jsi neporušil/a pravidla. 

 

Pokud trest přijmu a ban je nesprávný, bude zrušen?

Ano, pokud je ban přezkoumán a vyhodnocen jako nesprávný, bude trest zrušen.

 

Kde najdu nabídku trestu?

Pokud jsi zprávu o zákazu zavřel/a, aniž bys nabídku přijal/a, nebo jsi kontaktoval/a zákaznický servis, můžeš si ji znovu prohlédnout kliknutím na mapu nebo při pokusu něco postavit.

 

Jak mohu zjistit více informací o svém banu?

Zasláním zprávy zákaznickému servisu obdržíš další podrobnosti o svém banu, abys pochopil/a, které pravidlo bylo porušeno a jak zabránit jeho opakování v budoucnu. Rovněž tě provedou procesem odvolání proti banu, pokud s ním nesouhlasíš.
 

Co mohu dělat, pokud se domnívám, že jsem nevinný/á?

Když kontaktuješ zákaznický servis, vysvětlí ti, proč jsi byl/a zabanován/a a jakými činy jsi porušil/a pravidla. Pokud se domníváš, že rozhodnutí bylo nesprávné, můžeš podat vysvětlení a požádat o přezkoumání banu. S výjimkou porušení pravidel netikety ji zástupce zákaznického servisu předá týmu pro vymáhání pravidel, který provede úplné přezkoumání banu; to provede jiná osoba než ta, která tvoji postavu původně zabanovala.

 

Jaké informace mám poskytnout zákaznickému servisu, když mi byl udělen ban?

Užitečné jsou jakékoli stručné informace o okolnostech, které s tím souvisejí. Pokud jsi například byl/a zabanován/a za sdílení hesla nebo používání multiúčtu, pomůže, když vysvětlíš, jak a v čem spočívá tvé propojení s dalšími postavami. 

V úvodní odpovědi zákaznického servisu ti bude vysvětlen důvod zablokování, postup při podání odvolání a řada otázek, na které můžeš odpovědět, abys pomohl/a týmu pro vymáhání pravidel při přezkoumání.

 

Kdy se dozvím výsledek přezkoumání banu?

Ve většině případů je přezkoumání ukončeno rychle a s konečným výsledkem budeš kontaktován/a co nejdříve. Budeš informován/a, zda byl ban a trest vyhodnocen jako správný, či nikoli. Pokud je ban nebo trest nesprávný, obdržíš jasné informace o tom, co se stalo, například o zrušení trestu, pokud již byl uložen.


Jaké informace mi může zákaznický servis poskytnout o mém banu?

I když nemůžeme sdílet podrobnosti o tom, jak tým pro vymáhání pravidel zjistil porušení pravidel, některé informace poskytnout můžeme.

V případě porušení pravidel při používání multiúčtu a sdílení hesel můžeš získat seznam postav, kterých se porušení týkalo.

V případě provinění týkajících se skriptů a botů můžeš získat částečnou IP adresu, na které byl skript nebo bot použit, a časový rámec, kdy byl použit. Pokud skript nebo bota u tvé postavy použil zástupce, zákaznický servis ti může sdělit, o kterého zástupce se jednalo.

Pokud jsi byl/a zabanován/a za loupežné nájezdy na soukromé farmy, můžeš získat seznam soukromých farem, za které jsi byl/a zabanován/a.

Pokud jsi byl/a zabanován/a za to, že jsi byl/a soukromou farmou, můžeš získat seznam loupežných nájezdníků, kteří z toho měli prospěch.

 

Mám ban na platby. Co mám dělat?

Zákaznický servis není schopen řešit zákazy plateb, poskytne ti však informace o tom, na koho se obrátit, a referenční kód od transakce, která zákaz vyvolala. V rámci zprávy, kterou jsi obdržel/a, jsou uvedeny pokyny, jak kontaktovat chargebacks@traviangames.com a situaci vyřešit. Veškeré dotazy týkající se tvého zákazu by měly být zasílány na tuto adresu.

 

Mám si po banu změnit heslo?

Poté, co byla tvoje postava odblokována od banu za sdílení hesla nebo od některých banů za boty či skripty, je to obzvláště důležité. Změna hesla nikdy neuškodí a může zabránit tomu, abys byl/a v budoucnu znovu zabanován/a.
Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.