Časté dotazy k pravidlům hry (FAQ)

Po přečtení pravidel hry nebo po zablokování za porušení pravidel můžeš mít nějaké otázky. V tomto článku se pokusíme odpovědět na nejčastější otázky, které mohou vyvstat, a podělíme se s tebou o tipy, jak zajistit, abys náhodou neporušil/a pravidla hry.

 

Může jiná osoba, která používá stejné zařízení, hrát na stejném herním světě jako já?

Ano, může. Při používání stejného zařízení je však třeba vědět některé důležité věci.  

Existují limity pro odesílání surovin a nájezdy, ty se uplatňují automaticky, takže si s tím nemusíš dělat starosti. 

Při sdílení stejného zařízení nenastavuj heslo, které zná jiný hráč. Je důležité, abys heslo nikomu neprozradil/a, a to ani své vlastní rodině. Nejlepší je použít jedinečné heslo, které jsi nikde jinde nepoužil/a a které není známé ostatním hráčům. Při sdílení zařízení s ostatními hráči ve stejném herním světě nepoužívejte hesla, jako jsou rodinná jména, jména domácích mazlíčků nebo důležitá data, protože je může znát tvá rodina nebo přátelé, mohli by také omylem nastavit stejné heslo. Nesmíš používat heslo jiného hráče pro přihlášení k jeho postavě nebo k účtu v lobby. Nesmíš ukládat svá hesla do prohlížeče, protože by to umožnilo snadný přístup jinému hráči používajícímu stejné zařízení. Považujeme to za stejné jako prozrazení hesla. 

Když zařízení převezme jiný hráč, musíš se ze své postavy a účtu v lobby odhlásit. 

Pokud chceš pomoci jinému hráči, když zrovna nehraje, můžeš použít funkci zástupu k přihlášení k jeho postavě. 

Může jiná osoba, která používá stejnou WIFI/síť, hrát na stejném herním světě jako já?

Ano, může. Při používání stejné IP je však třeba vědět několik důležitých věcí. 

Stejně jako u používání stejného zařízení existují limity pro odesílání surovin a nájezdy, ty se uplatňují automaticky, takže si s tím nemusíš dělat starosti. 

Je důležité, abys neprozradil/a své heslo ostatním, kteří hrají ve stejném herním světě, a nesmíš používat heslo, které by mohli znát. Nepoužívej hesla, jako jsou rodinná jména, jména domácích mazlíčků nebo důležitá data, protože je může znát tvá rodina nebo přátelé, mohli by si také omylem nastavit stejné heslo. 

Pokud chceš pomoci jinému hráči, když zrovna nehraje, můžeš použít funkci zástupu k přihlášení k jeho postavě. 

Byl/a jsem zabanován/a za sdílení hesla, ale já jsem pouze požádal/a o heslo jinou osobu a nikdy jsem ho nepoužil(a)/neprozradil(a) jiné osobě, která ho nikdy nepoužila.

Můžeš být zabanován/a za sdílení hesla s dalším hráčem nebo za to, že jsi požádal/a jiného hráče o sdílení hesla. Pravidla hry zakazují sdílení hesla, pokud ho sdělíš jinému hráči, již jsi porušil/a pravidla hry. Pokud požádáš jiného hráče, aby ti sdělil své heslo, navádíš ho k porušování pravidel hry a to je samo o sobě považováno za porušení pravidel. 

Proč jsem zabanován/a za multiúčet, když můj kamarád vlastní danou postavu a jen se mnou sdílel své heslo?

Všichni občas potřebujeme pomoc přátel, ale jediným způsobem, jak to udělat, je využít funkci zástupu. Každý jednotlivec smí vlastnit a hrát pouze jednu postavu v jednom herním světě. Pokud se pokusíš hrát více postav s použitím jejich hesel nebo budeš tímto způsobem vyhledávat pomoc svých přátel, pak existuje možnost, že budeš zabanován/a za používání multiúčtu. To platí i v případě, že tvůj kamarád již nemůže hrát a dá ti své heslo a požádá tě, abys hrál/a za něj.  

Registrace postavy pro kamaráda může také vést k banu za multiúčet, protože bys pak technicky vlastnil/a více než jednu postavu. Pokud chtějí hru hrát, musí si postavu zaregistrovat sami ze svého vlastního účtu v lobby.

 

Lobby, účet a postava

 

Pokud však obdržíš ban za multiúčet a domníváš se, že se skutečně jedná o sdílení hesla, měl/a bys kontaktovat zákaznický servis a problém vysvětlit. Požádají o přezkoumání banu tvé postavy a o výsledku tě budou co nejdříve informovat.

Chci hrát jako dual/pozvat duala ke své postavě.

Pro postavy v novém systému lobby:

Dualy musíš pozvat ke své postavě prostřednictvím systému lobby. Jakmile dual obdrží pozvánku, může ji přijmout ve svém vlastním účtu v lobby.

Heslo ke svému účtu v lobby nikomu nesděluj!

 

Pro staré postavy připojené k systému lobby:

Prostřednictvím systému lobby můžeš ke své postavě přizvat nové dualy. Jakmile dual obdrží pozvánku, může ji přijmout ve svém vlastním účtu v lobby.

Dualové mohou také získat přístup ke tvé postavě pomocí hesla postavy. Pokud tví dualové ještě nemají vlastní účet v lobby, můžeš jim heslo k postavě sdělit. Je však bezpečnější, pokud je přidáš jako dualy prostřednictvím lobby.

Heslo ke svému účtu v lobby nikomu nesděluj!

 

Pro postavy nepřipojené k systému lobby:

Pro postavy, které nejsou připojeny k systému lobby, bohužel neexistuje žádný způsob, jak přidat dualy - musíte s nimi sdílet heslo své postavy.

Zvaž připojení své postavy k systému lobby, abys mohl/a přidávat dualy, aniž bys musel/a sdílet své heslo.

 

Lobby, účet a postava

Zástupci a Dualové

Hraji jako dual a rád/a bych místo toho hrál/a na jiné postavě. Nejsem vlastníkem postavy.

Pro postavy, ke kterým máš přístup ze svého vlastního účtu v lobby:

Stačí se zrušit jako dual u postavy, kterou chceš opustit, a přijmout pozvání pro duala u jiné postavy.

 

Pro postavy, ke kterým máš přístup pomocí hesla postavy:

Můžeš hrát na jiné postavě, ale nesmíš se již přihlašovat k původní postavě.

Řekni majiteli postavy, že odcházíš - měl by změnit heslo, aby ti zrušil přístup k dané postavě. 

Změň postavu, za kterou hraješ, pouze pokud jsi si jistý/á, že se k předchozí postavě nevrátíš. Pokud přecházíš z jedné postavy na druhou tam a zpět, bude to tým pro vymáhání pravidel (RET) považovat za sdílení hesla. 

Hraji jako dual a rád/a bych místo toho hrál/a na jiné postavě. Jsem vlastníkem postavy.

U postav vytvořených v novém systému lobby bohužel v současné době není možné změnit vlastníka postavy. Pokud tedy chceš hrát jinou postavu, musíš nejprve smazat původní postavu.

 

Pro postavy vytvořené před novým systémem lobby:

Pokud na této postavě zůstane jiný hráč, musí být e-mail změněn na e-mail nového vlastníka. Nový vlastník musí změnit heslo. 

Po změně e-mailu na e-mail nového vlastníka původní postava zmizí ze tvého účtu v lobby a můžeš jít hrát jinou postavu.

Chci hrát na jiné postavě/registrovat si místo toho novou postavu.

Pro postavy v novém systému lobby:

Pokud se chceš připojit k jiné postavě jako dual, musíš smazat svou původní postavu a po dokončení mazání se připojit k jiné postavě jako dual.

 

Pokud nejsi spokojen/a se svou pozicí při registraci a chceš začít znovu:

Chystá se nová funkce, která umožní opustit postavu a přemístit se.

 

Opuštění postavy, přemístění a restart hry

Dočasné řešení před implementací funkce opuštění postavy

Pokud chceš změnit svou počáteční pozici, nastav svou původní postavu na smazání a už se k ní nikdy nepřihlašuj. Poté si zaregistruj nový účet v lobby a vytvoř si novou postavu.

Pokud nemůžeš původní postavu smazat kvůli nedávno zakoupeným zlatým - jakmile skončí časomíra, měl/a by ses k původní postavě přihlásit pouze jednou, abys ji nastavil/a na smazání. Před prvním přihlášením k nové postavě informuj zákaznický servis o tom, že si chceš vytvořit další účet v lobby a postavu a že se budeš muset ještě jednou přihlásit k té původní, abys mohl/a nastavit její smazání. Nepřihlašuj se k původní postavě vícekrát!

Nehraj více postav ve stejném herním světě.

Po zavedení funkce opuštění postavy:

Pokud chceš změnit svou počáteční pozici, použij fuknci opuštění (respawn) postavy.

Nevytvářej nové účty v lobby!

 

Pro postavy, které nejsou připojeny k systému lobby:

Pokud na tvé postavě nikdo nezůstane, musíš ji nastavit na smazání. Po přístupu k nové postavě by ses neměl/a přihlašovat k původní postavě. 

Pokud nemůžeš původní postavu smazat kvůli nedávno zakoupeným zlatým - jakmile skončí časomíra, měl/a by ses k původní postavě přihlásit pouze jednou, abys ji nastavil/a na smazání. Před prvním přihlášením k nové postavě informuj zákaznický servis o tom, že přecházíš na jinou postavu a že se budeš muset ještě jednou přihlásit k původní postavě, abys ji nastavil/a na smazání. Nepřihlašuj se k původní postavě vícekrát!

Můžete nastavit moji postavu na smazání?

Ne, nemůžeme smazat tvou postavu, ale můžeš ji smazat sám/sama v nastavení (Nastavení -> Postava -> Smazat postavu).

Mohu použít nějaký konkrétní doplněk v prohlížeči?

Pokud tento doplněk nezasahuje do hry, neprovádí ve hře žádné akce, nepřidává žádné další funkce, nic neautomatizuje a nijak nemění hru, můžeš ho používat. 

Mohu použít nějaký konkrétní prohlížeč?

V současné době podporujeme a doporučujeme používat následující běžné prohlížeče: Chrome, Firefox, Opera, Edge a Safari.
Používání jiných prohlížečů neomezujeme ani za ně netrestáme. Výběrem jakéhokoli jiného prohlížeče však podstupuješ vlastní riziko, protože může dojít k automatizaci některých akcí ve hře.
 V každém případě by měl být prohlížeč vždy nemodifikovaný.

Byl/a jsem zabanován/a za přijímání surovin od bota nebo sítě multiúčtů, ale žádné suroviny jsem si nekoupil/a a nebyl/a jsem si vědom/a, že se jedná o boty nebo multiúčty.

Obdržel/a jsi suroviny od více postav, které buď vytvořila jedna osoba, nebo je někdo koupil. Jedná se o porušení pravidel, protože pravidla nepovolují používání botů, multiúčtů ani kupování surovin. Znamená to, že jsi porušením pravidel získal/a výhodu ve hře. I když jsi tyto suroviny nekoupil/a sám/sama nebo jsi tyto multiúčty nevytvořil/a, přesto jsi z nich získal/a výhodu. Proto obdržíš trest za získání výhody z porušení pravidel. 

Byl/a jsem zabanován/a za prodej/nákup postavy, ale byla to pouze zpráva a k žádnému skutečnému prodeji nedošlo.

Zprávy a popisy prodeje a nákupu ve hře považujeme za skutečný prodej a nákup, protože tyto zprávy jsou součástí procesu prodeje nebo nákupu. Doporučujeme ti, aby ses takovými zprávami nepokoušel/a žertovat nebo uvádět nepřátele v omyl. Pro RET může být velmi obtížné zjistit, zda jsi to myslel/a ze srandy nebo vážně. Za odesílání takových zpráv můžeš být zabanován/a.

Jaké chování může být zabanováno kvůli pravidlu 1.1.b.?

Toto herní pravidlo jsme zavedli, abychom bojovali proti soukromým farmám mimo aliance a konfederace, které nepodléhají našim automatickým omezením. Soukromé farmy a jejich nájezdníci mohou být za porušení tohoto pravidla zabanováni.

Zabanujeme také hráče, kteří zakládají vesnice s cílem, aby je někdo mimo jejich vlastní konfederaci dobyl, a hráče, kteří tyto vesnice dobývají.

Co je to soukromá farma?

Soukromá farma je farma hráče, která existuje proto, aby na ni jiný hráč nebo aliance mohli podnikat nájezdy kvůli surovinám. Toto chování poskytuje stejnou výhodu jako multiúčet, proto může být soukromá farma i nájezdník přísně potrestán nebo smazán. Postavy ve stejné konfederaci jako jejich nájezdník nejsou soukromé farmy.

Mohu provádět nájezdy na hráče/dobývat vesnice hráčů z mé aliance nebo konfederace?

Ano, můžeš podnikat nájezdy na hráče ze své vlastní konfederace, protože hra automaticky omezuje počet surovin, které lze získat, takže nájezdy v rámci konfederace nelze zneužívat.

Můžeš také dobývat vesnice od hráčů z vlastní konfederace, je to považováno za hraní ve prospěch tvé konfederace. Ti však budou muset povolit dobývání svých vesnic v nastavení rezidence.

Už nejsem ve stejné alianci nebo konfederaci s hráči, na které jsem pořádal/a nájezdy. Mohu na ně stále podnikat nájezdy?

Pokud hráč opustil tvoji alianci nebo byla zrušena konfederace, automatické omezení již neplatí. Pokud ti hráč mimo alianci a konfederaci umožní nájezd, pak se jedná o porušení pravidel a takový hráč je považován za soukromou farmu. To platí i v případě, že hráč opustil alianci pouze dočasně.

Farmím neaktivní hráče. Mohu za to dostat ban?

Neaktivní hráči nejsou soukromé farmy. Neexistují ve prospěch konkrétního hráče nebo aliance. Na neaktivní postavy může útočit kdokoli. Proto nájezd na tyto vesnice neporušuje pravidla hry a nebudeš za něj potrestán/a.

Co když někoho farmím/dobývám vesnice od někoho, kdo prostě nehraje dobře? Jak je rozeznat od soukromých farem?

Máme své metody, jak rozlišit soukromé farmy nebo hráče, kteří záměrně staví vesnice pro ostatní, a případně nové hráče, kteří se ještě nenaučili chránit své suroviny. Nemusíš se tedy bát - nebudeme tě trestat jen za to, že hraješ hru správně.

Nemám žádnou alianci. Znamená to, že se na mě toto pravidlo (§1.1.b.) nevztahuje?

Toto pravidlo se vztahuje i na hráče bez aliance. Pokud nemáš alianci, stále nemůžeš být pro někoho soukromou farmou a také nemůžeš mít soukromé farmy.

Proč mám ban za farmení soukromých farem jiných hráčů?

Pokud na soukromou farmu podnikne nájezd více hráčů stejné konfederace, nesnažíme se zjistit, kterému konkrétnímu hráči patří. Soukromé farmy mohou patřit buď konkrétním hráčům, nebo aliancím, případně konfederacím. V takovém případě můžeš dostat ban, protože získáváš výhodu ze soukromé farmy, která patří tvé konfederaci.

Můj zástupce/dual porušil pravidla hry u mé postavy, proč jsem potrestán/a?

Za všechny akce u tvé postavy jsi zodpovědný/á ty. Potrestána je postava, u které došlo k porušení pravidel. Kromě toho, pokud porušení pravidel provedl zástupce, může být potrestána i jeho postava.

Ujisti se, že si jako dualy a zástupce přidáváš pouze důvěryhodné osoby.

Proč má můj kamarád jiný trest než já?

Nabízené tresty se mohou lišit v závislosti na pravidle, které bylo porušeno, a jeho závažnosti, přičemž opakovaná porušení jsou trestána přísněji. Pokud máš pochybnosti, že trest, který jsi přijal/a nebo ti byl nabídnut, je nesprávný, obrať se na zákaznický servis, který požádá o jeho prověření.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.