Automatické omezení převodu surovin

Hra má systém ochrany, který zabraňuje sdílení příliš velkého množství surovin mezi hráči, aby byla hra pro všechny spravedlivější a vyrovnanější.


Systém je zcela automatizovaný a není třeba počítat, kolik můžeš poslat.


Limity se týkají jak posílání surovin přes obchodníky, tak i loupežných nájezdů. Konkrétní limity závisí na více faktorech vysvětlených níže, především na vztahu mezi dvěma hráči.


Typy spojení

Vztahy mezi hráči mohou být jednoho ze 3 typů:

  1. Hráči, kteří spolu nejsou propojeni zástupem, používáním stejných zařízení nebo stejným internetovým připojením (IP). Jedná se o výchozí typ propojení pro všechny hráče, který má nejméně omezení.
  2. Hráči, kteří se v nedávné době zastupovali nebo používali stejné internetové připojení (připojovali se ke hře ze stejné IP adresy).
  3. Hráči, kteří jsou propojeni zástupem (alespoň jeden hráč je zástupcem druhého hráče) nebo v nedávné době používali stejné zařízení pro přístup ke hře.


Hodinová produkce

Limity se vztahují k tomu, kolik odesílající postava vyprodukuje za hodinu. Zahrnuje celkovou hodinovou produkci dřeva, hlíny a železa, jakož i hodinovou produkci obilí sníženou o počet obyvatel postavy (zásoby pro jednotky se nezohledňují).


Navíc se přičítá průměrný hodinový příjem z loupežných nájezdů a útoků za posledních 7 dní, pokud se jedná o kladnou hodnotu.


Bilance surovin

Aby bylo možné limity dodržet, hra počítá, kolik surovin si hráči mezi sebou poslali za posledních 7 dní. Za tímto účelem se počítají všechny suroviny odeslané obchodníky (včetně těch, které byly odeslány přímo přes tržiště i prostřednictvím nabídek na tržišti nebo pomocí obchodních cest) a všechny suroviny získané loupežemi. Kromě toho se počítá obilí, které snědly podpory jednoho hráče umístěné ve vesnici druhého hráče, jako by obilí do této vesnice poslal majitel jednotek.


Omezení při odesílání surovin

Když chce hráč poslat suroviny jinému hráči, hra zkontroluje stav surovin mezi odesílatelem a příjemcem a porovná jej s interními limity.


Odeslání surovin je povoleno pouze tehdy, pokud by bilance po této akci nepřekročila limit. V opačném případě se zobrazí chybová zpráva s podrobnostmi.


Obecně platí, že čím užší je vazba mezi hráči, tím jsou limity přísnější. To znamená, že hráč může poslat více surovin někomu, kdo s ním není nijak propojen, ve srovnání s někým, kdo byl nedávno jeho zástupcem (typ propojení 2), a ještě méně někomu, kdo je jeho současným zástupcem (typ propojení 3).


Kromě toho jsou limity přísnější, pokud posíláš suroviny hráči, který má větší populaci.

Všechny tyto limity jsou založeny na hodinové produkci odesílající postavy, takže čím větší je, tím více surovin může poslat.


Nabídky na tržišti

Odesílání surovin prostřednictvím nabídek na tržišti je obecně ovlivněno antipushingem, podobně jako přímé odesílání surovin. Pro hráče ve spojení typu 1 však nabídky nejsou omezeny, s výjimkou případů, kdy historie obchodů mezi těmito hráči silně zvýhodňuje jednoho z nich.


Noví a malí hráči

Hráči v začátečnické ochraně a v době, kdy mají méně než 200 obyvatel, mohou na tržišti přijímat nabídky pouze v poměru 1:1. Nemohou vytvářet obchodní nabídky, které by pro ně byly nevýhodné. Nemohou také posílat suroviny na jiný účet, který není v začátečnické ochraně. Mohou však posílat suroviny zpět jinému hráči, pokud od něj nějaké přijali (ne více), i když nemají 200 obyvatel.


Artefakty a Div světa

Vesnice s artefakty mohou být zásobovány bez omezení, pokud mají transporty alespoň 50 % obilí. Je možné zřídit obchodní cesty do vesnic s artefakty pouze s obilím. Jakmile se na herním světě objeví stavební plány, je toto omezení pro obchodní cesty zrušeno.


Vesnice s divem světa mohou být zásobovány bez omezení. Do těchto vesnic je také možné zřizovat obchodní cesty bez jakýchkoli omezení.


Zásobování jednotek obilím

Pokud hráč podporuje jiného hráče jednotkami, systém umožňuje posílat další suroviny, které pomohou tyto jednotky uživit. Systém povolí zasílání surovin pouze s minimálním podílem 50 % obilí.

Tento dodatečný příděl je nejvyšší pro hráče, kteří nejsou úzce propojeni (viz typy spojení). Jeho výše je také přímo závislá na výsi zásob, které jednotky potřebují.

 

Omezení při loupežných nájezdech

Krádež surovin v bitvách mezi navzájem nepropojenými hráči není omezena.

Omezení existují, pokud jsou útočící a bránící hráči ve stejné konfederaci nebo pokud mají typ spojení 2 (pouze pokud je postava obránce menší) nebo typ spojení 3 (bez ohledu na počet obyvatel).


Pokud omezení platí, jsou podobná omezením při posílání surovin, ale jsou zrcadlově obrácená. To znamená, že s obráncem se zachází, jako by posílal suroviny.


Speciální omezení platí v případě, že hráč s typem spojení 3 s útočníkem nedávno odeslal suroviny obránci, útočník nebude moci ukrást žádné suroviny. Hlášení z takové bitvy obsahuje poznámku, která to vysvětluje. Omezení je dočasné. Všimněte si, že na spojení mezi útočníkem a obráncem nezáleží a nezáleží ani na tom, zda byly suroviny odeslány přímo nebo prostřednictvím nabídky na tržišti. Tento limit byl zaveden proto, aby hráči nepřekračovali limity antipushingu tím, že budou převádět suroviny prostřednictvím jiného hráče.


Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.