Co je tým pro vymáhání pravidel (RET)?

Tým pro vymáhání pravidel (Rule Enforcement Team, RET) je specializovaná skupina odborníků z celého světa, která od 1. září 2019 začala pracovat na každém herním světě a nahradila místní multihuntery. Každý specialista byl pečlivě vybrán ze všech kandidátů na členy týmu, kteří v průběhu let získali mnoho zkušeností v oblasti multihuntingu. Hlavním cílem specializovaného týmu je sjednotit vyšetřování účtů, mít stejná kritéria pro banování a stejné tresty na všech doménách.


Jak mohu kontaktovat RET?


RET nelze kontaktovat přímo, ale je možné komunikovat s místními zástupci zákaznického servisu a jejich příslušnými týmy prostřednictvím ticketů, kteří jsou vaším prostředníkem pro kontakt s naším týmem pro vymáhání pravidel a interně spolupracují s týmem pro vymáhání pravidel na řešení vašeho dotazu nebo problému. Zástupci zákaznického servisu a jejich příslušné týmy jsou zodpovědní za to, aby ti vysvětlili rozhodnutí učiněná týmem pro vymáhání pravidel.


RET pracuje v následujících oblastech:


Kontrola účtů: Každému specialistovi na prosazování pravidel (RES) je přidělen určitý počet herních světů. V každém herním světě se RES stará o vyhledávání hráčů, kteří porušují pravidla hry. Ve snaze zlepšit vymáhání pravidel na vysoce konkurenčních serverech, které sdružují mnoho různých komunit, může být na určitých herních světech přiděleno více specialistů. Všechna porušení herních pravidel, s výjimkou porušení netikety, řeší RET.


Kontrola banů: Pokud se domníváš, že jsi neporušil/a pravidla hry, můžeš se odvolat tak, že otevřeš ticket s žádostí o kontrolu banu. Ban přezkoumá jiný specialista na vymáhání pravidel (RES) než ten, který ban vydal.

Co mám dělat, když je moje postava zabanována?


Vyřizování hlášení hráčů: Každé hlášení hráče je pečlivě kontrolováno RET. Pokud je zjištěno porušení pravidel, jsou přijata příslušná opatření.

Myslím, že hráč porušuje pravidla hry - co mohu udělat?


Organizace týmu


Interně je RET organizován podle rolí a odpovědností. Každý člen týmu se aktivně účastní diskusí zaměřených na zlepšení efektivity prověřování účtů, a to podle svých odborných znalostí a také podle zpětné vazby od zákaznického servisu.


Specialista na vymáhání pravidel: RES jsou zodpovědní za prověřování účtů a hlášení hráčů. Poskytují také podporu ostatním členům týmu v případě konzultace složitých případů.


Starší specialista na vymáhání pravidel: SRES jsou zodpovědní za schvalování banů ve složitých případech, za přezkoumání banů hráčů, kteří se odvolali, za podporu ostatních členů týmu, kteří požádali o konzultaci. Také jsou zodpovědní za prověřování účtů a hlášení hráčů.


Specialisté na boty: Specialisté na boty jsou zodpovědní za péči o vše, co souvisí s bany za skripty a boty.


Vedoucí týmu: Vedoucí týmu je zodpovědný za celou organizaci týmu pro vymáhání pravidel, například za přidělování serverů a organizaci schůzek. Vedoucí týmu je také zodpovědný za schvalování složitých případů banů a za konečné přezkoumání banů v případě, že si SRES myslí, že ban není správný.
Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.