Specijalni serveri - Drevne moći i pobjednički bodovi

Godišnji specijal se odigrava na karti drevne Europe koja je podijeljena na 87 regija, koje donose drevne moći i pobjedničke bodove. Pobjednički bodovi se čuvaju u naseljima i mogu biti osvojeni i izgubljeni.Karta regija
Regije i populacija


Drevne moći i pobjednički bodovi, dobijanje ili gubljenje pobjedničkih bodova

Savez koji kontroliše regiju dobija pristup drevnim moćima ukoliko ih taj regija posjeduje. Svaki igrač tog saveza može aktivirati drevnu moć. Da bi to uradio mora imati riznicu na razini 10 ((za malu moć koja djeluje na naselje) ili 20  (za moć koja djeluje na  račun). Možete aktivirati moć u bilo kojem  naselju; ne mora se nalaziti  u istoj regiji kao i moć.


Možete  aktivirati po jednu moć u svakom naselju, ali samo jedna od  moći može  djelovati na cijeli račun. Jednom aktivirana, moć traje 24  sata, nakon  čega se može ponovno aktivirati ako savez još uvijek  kontrolira regiju.  Jedna aktivacija je besplatna svaki dan; cijena  svake dodatne aktivacije  je 5 (za moći koje djeluju na naselje) ili 10  (za moći koje djeluju na račun) zlata.


Moć se također može deaktivirati u sljedećim okolnostima:


  • Ako napustite savez
  • Ako izgubite naselje u kojem je aktivirana
  • Ako vaš savez izgubi pristup moći

Drevne  moći, iako vrlo korisne, nisu jedina prednost kontroliranja  regija. Ako  želite pobijediti, Vaš savez mora prikupiti pobjedničke  bodove. Svaki  dan savez koji kontrolira regiju, zaradi pobjedničke  bodove. Iznos ovisi  o regiji:


  • Jedinstvena moć 400 bodova po danu
  • Velika moć – 1200 bodova po danu
  • Mala moć – 1000 bodova po danu
  • Bez moći – 2000 ili 4000 bodova po danu

Dodatno pobjednički bodovi koje zaradi savez od regije se dijele na  sela saveza u toj regiji. Svako selo dobiva bodove proporcionalno  populaciji saveza u toj regiji. Ovo znači da veće selo i manja ukupna  populacija u regiji znače više pobjedničkih bodova za selo. Međutim  ukupan broj bodova koje dobiva savez ostaje isti.


Savez koja sakupi najviše pobjedničkih bodova pobeđuje na kraju igre.


Godišnji specijal traje 180 dana na x1, 120 dana na x2 bržem i 80 dana x3 bržem serveru.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Žao nam je što nismo mogli biti od pomoći. Pomozite nam da poboljšamo ovaj članak svojim povratnim informacijama.