Specialieji serveriai - Senovės galios ir Pergalės taškai

Metiniame specialiajame serveryje žaidimo veiksmas vyksta Senovės Europos žemėlapyje, suskirstytam į 87 regionus. Pergalės taškai saugomi gyvenvietėse ir gali būti įgyti, užkariauti arba prarasti.


Regionų žemėlapis
Regionai ir populiacija


Senovės galios ir Pergalės taškai Pergalės taškų įgijimas ir praradimas

Didžiausias regiono aljansas, gali naudotis regiono Senovės galia, jei regionas tokią turi. Bet kuris to aljanso žaidėjas gali suaktyvinti Senovės galią. Norėdamas tai padaryti, žaidėjas turi turėti 10 lygio iždinę (mažai gyvenvietės lygio galiai) arba 20 lygio iždinę (didelei, apimančiai visą paskyrą, galiai). Galite suaktyvinti galią bet kurioje gyvenvietėje; jis nebūtinai turi būti tame pačiame regione kaip ir galia.


Kiekvienoje gyvenvietėje galite suaktyvinti po vieną mažąją galią, tačiau visai paskyrai galima naudoti tik vieną iš didžiųjų galių. Suaktyvinus galią, jos trukmė trunka 24 valandas x1 greičio serveryje, 16 h - x2 serveryje ir 8h - x3 greičio serveryje; vėliau ji gali būti pakartotinai suaktyvinta, jei aljansas vis dar turi prieigą prie galios. Viena aktyvacija per dieną yra nemokama; kiekviena papildoma aktyvacija kainuoja 5 (už mažąją kaimo lygio galią) arba 10 (už paskyros lygio galią) auksinių.


Galia gali tapti neaktyvi tokiomis aplinkybėmis:


  • Jei palikote aljansą
  • Jei netekote gyvenvietės, kuriame galia buvo aktyvuota
  • Jei aljansas neteko senovės galios

Senovės galios yra labai naudingos, bet jos nėra vienintelė nauda, gaunama valdant regionus. Jei norite laimėti serverį, jūsų aljansas turi kaupti pergalės taškus. Kiekvieną dieną, kol aljansas kontroliuoja regioną, yra uždirbami Pergalės taškai. Gaunamas Pergalės taškų kiekis priklauso nuo regiono:


  • Unikali galia – 400 pergalės taškų per dieną
  • Didelė galia – 1200 pergalės taškų per dieną
  • Maža galia – 1000 pergalės taškų per dieną
  • Regionas be galios – 2000 ar 4000 pergalės taškų per dieną

Be to, pergalės taškai, kuriuos aljansas uždirba iš regiono, yra saugomi to regiono aljanso gyvenvietėse. Kiekviena gyvenvietė gauna proporcingą taškų skaičių, atsižvelgiant į jo gyventojų skaičių, lyginant su bendru regiono aljanso gyventojų skaičiumi. Tai reiškia, kad kuo didesnis kaimas ir kuo mažiau aljanso gyventojų tame regione, tuo daugiau pergalės taškų gauna kaimas. Tačiau bendra viso aljanso pergalės taškų suma išlieka ta pati.


Laimi tas aljansas, kuris žaidimo pabaigoje surenka daugiausiai pergalės taškų.


Metinis specialusis serveris trunka: 180 dienų x1, 120 dienų x2 ir 80 dienų x3 greičiu

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.