Posebni svetovi - Antične moči in zmagovalne točke

Na posebnih igralnih svetovih igra poteka na zemljevidu antične Evrope, razdeljenem na 87 regij. Z osvajanjem ali uničevanjem naselj je mogoče pridobiti ali izgubiti zmagovalne točke.


Regionalni zemljevid
Regije in populacija


Antične moči in zmagovalne točke Pridobitev ali izguba zmagovalnih točk

Največje zavezništvo v regiji, ki ima pod nadzorom regijo, prejme dostop do antične moči regije (če regija ima antično moč). Igralec tistega zavezništva lahko aktivira antično moč. Če želi igralec aktivirati starodavno moč, mora igralec imeti zakladnico na ravni 10 (za majhne moči, ki vplivajo na naselje) ali 20 (za moči, ki vplivajo na celoten račun). Moč lahko aktiviraš v katerem koli naselju. Ni potrebno, da se naselje nahaja v isti regiji kot antična moč.


V vsakem naselju lahko aktiviraš eno moč, vendar se lahko za celoten račun uporablja samo ena od antičnih moči. Ko je aktivirana, moč traja 24 ur  (neglede na hitrost sveta). Če zavezništvo še vedno nadzoruje regijo lahko antilno moč znova aktiviraš. Vsak dan je brezplačna ena aktivacija moči; Vsak dodatni strošek aktiviranja je 5 zlatnikov (za naselje) ali 10 zlatnikov (za račun).


Moč se lahko tudi deaktivira v naslednjih primerih:


  • Če si zapustil zavezništvo
  • Če si izgubil naselje, kjer je bila moč aktivirana
  • Če je tvoje zavezništvo izgubilo nadzor nad regijo, ki ima moč

Čeprav so antične moči izjemno uporabne, niso edina prednost regij. Če želiš zmagati, mora tvoje zavezništvo zbrati dovolj zmagovalnih točk. Za vsak dan, ko zavezništvo nadzoruje regijo, se pridobijo zmagovalne točke. Njihova količina je odvisna od regije:


  • Unikatna moč – 400 točk na dan
  • Velika moč – 1200 točk na dan
  • Majhna moč – 1000 točk na dan
  • Brez moči – 2000 ali 4000 točk na dan

Poleg tega so zmagovalne točke, ki jih zavezništvo iz regije prejme porazdeljene na naselja zavezništva v regiji. Vsaka naselje prejme sorazmerno količino točk glede na populacijo v primerjavi s celotno populacijo zavezništva v regiji. To pomeni, da večje je naselje in manjša je populacija zavezništva v tej regiji, več zmagovalnih točk bo naselje prejelo. Vendar je skupno število zmagovalnih točk, ki jih je pridobilo celotno zavezništvo, še vedno enako.


Zmaga aliansa, ki na koncu igre zbere največ zmagovalnih točk.


Posebni svet poteka 180 dni pri x1 hitrosti, 120 dni pri x2 hitrosti in 80 dni pri x3 hitrosti.

Je bil odgovor v pomoč? Da Ne

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.