Kahraman Tecrübesi

Kahraman maceralardan, savaşlardan, günlük ödüllerden, eşyalardan ve görevlerden deneyim puanı yani (DP) kazanır.


Maceralar

Günlük Ödüller

Görev Sistemi

Kahraman Eşyaları


Bir kahraman yeterince deneyim puanı topladığında seviye atlar ve yeni seviye puanları kazanır.


Kahramana genel bakış


Savaşlarda DP kazanmak


Savaşlarda kazanılan DP'nin direkt olarak rakibin kayıplarına bağlıdır. Öldürülen her düşmanın bakım masrafı kadar DP kazanılır.

Saldırı savaşlarında bu basittir, eğer kahramanınız ordudaysa, savaş kaybedilse ve kahraman hayatta kalmasa bile öldürülen tüm düşman birimleri için o savaştan tam miktarda DP alırlar.


Savunma savaşlarında, destekler nedeniyle bu biraz karmaşıktır. Savunmada birden fazla kahraman olabileceği gibi birden fazla köyden başka birimler de olabilir. Bu nedenle, savunan kahramanlara verilen DP, her bir kahramanın ordusunun, birimlerin tedarik noktalarında sayılan toplam savunmaya oranına göre bölünür. Bu, savunma sıralaması için puanların nasıl hesaplandığına benzer.

Örnek 1

Bir birlik, oyunun başlarında yalnızca kahramanlarla bir hedefi savunur. Katılan başka savunma birlikleri yok. Her kahraman kendi adil deneyim payını alır.


Durum:  A oyuncusu 10 Toytatın Şimşeği ve 10 Phalanxla saldırıyor= 30 tahıl tüketimi

10 kahramanın savunduğunu ve saldıran tüm birliklerin öldürüldüğünü varsayalım. Bakım masrafı her kahraman için aynı olduğu için (6 tahıl), bu, her kahramanın toplam öldürülen sarf malzemelerinin %10'u kadar deneyim alacağı anlamına gelir; sonuç olarak, her kahraman 3 deneyim puanı alacak.

Örnek 2

Bir savunma harekatında, bir oyuncu kahraman da dahil olmak üzere tüm ordusunu gönderirken, başka bir oyuncu yalnızca kahramanını sağlar. Sadece kahramandan daha fazla tedarik sağlayan oyuncu, daha büyük bir deneyim payı alacak.


Durum:   A oyuncusu 10 Toytatın Şimşeği ve 10 Phalanxla  saldırıyor= 30 tahıl tüketimi

2 kahramanın savunduğunu varsayarsak; bunlardan biri 88 Phalanx'ı (toplamda 100 bakım masrafı) birlikte savunuyor. Tüm saldıran birlikler öldürülürse, deneyim farklı şekilde paylaşılacaktır. Solo kahraman deneyim payının %6'sını, Phalanaxlarla gönderilen diğer kahraman ise deneyimin %94'ünü alacak. Bu, solo kahramanın 2 deneyim puanı alacağı ve Phalanaxlı kahramanın 28 deneyim puanı alacağı anlamına gelir. Matematiksel yuvarlama kullanılmakta.

Bu açıklamayı yeterli buldun mu? Evet Hayır

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.