Cổ vật (chứa sức mạnh cổ đại)

Cổ vật là những đồ tạo tác từ cổ xưa của người Natar, nó đem tới sức mạnh cổ đại cho người sở hữu với những quyền năng đặc biệt.


Có thể có nhiều hiệu ứng khác nhau, chẳng hạn như giảm tiêu thụ lúa hoặc cải thiện tốc độ hành quân. Hiệu quả phụ thuộc vào loại cổ vật. Sức mạnh và phạm vi ảnh hưởng phụ thuộc vào kiểu cổ vâth (nhỏ, lớn hoặc độc nhất).


Ảnh hưởng của Cổ vật


Trên các máy chủ tiêu chuẩn, Cổ vật sẽ xuất hiện vào giai đoạn giữa vòng chơi và ban đầu chúng nằm trên những làng Natar đặc biệt.


Natar sinh Cổ vật Chinh phục một Cổ vật Kích hoạt sức mạnh Cổ vật

Cổ vật sẽ xuất hiện ở làng của người Natar và sẽ không được kích hoạt cho đến khi chúng bị chiếm giữ. Những cổ vật trong ngôi làng của Natar luôn được lưu giữ trong Kho bạc cấp 20, ngoại trừ Bản thảo xây dựng (bản kế hoạch xây Kỳ quan) được lưu giữ trong Kho bạc cấp 10.


Thông thường làng có cổ vật được phòng thủ rất tốt tuy nhiên chúng là khác nhau trên mỗi máy chủ và tốc độ máy chủ và được thiết lập dựa trên top 100 quân đội tấn công trên máy chủ đó.


*Lưu ý* Làng Natar không nhận tác dụng của Cổ vật. Tác dụng của cổ vật chỉ có hiệu ứng lên làng và tài khoản của người chơ.


Trên các máy chủ Đặc biệt hàng năm (như Path to Pandora), không có cổ vật hiện hữu nào, nhưng các vùng đất sẽ nắm giữ sức mạnh cổ đại với cùng hiệu ứng như là cổ vật.

Máy chủ đặc biệt - Sức mạnh cổ đại và Điểm chiến thắng


Ảnh hưởng của Cổ vật và Các giới hạn cổ vật


Ảnh hưởng của Cổ vật

Các giới hạn của Cổ vật


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.