Lái buôn NPC

Lái buôn NPC là một tính năng vàng cao cấp có giá 3 vàng. Nó cung cấp một cách để phân phối lại tài nguyên trong làng của bạn. Bất kỳ tài nguyên nào cũng có thể được đổi lấy bất kỳ tài nguyên nào khác (theo tỉ lệ 1:1 cho hệ thống, chứ không cho người chơi khác).Sử dụng như thế nào?


Bạn có thể tìm thấy tùy chọn giao dịch bởi lái buôn NPC bên trong Chợ, tạithẻ Quản lý. Khi bạn nhấp vào nút "Trao đổi tài nguyên", một cửa sổ khác sẽ mở ra. Ở đó, bạn có thể phân phối lại các nguồn tài nguyên mà bạn cần. Nhấn nút “Phân phối tài nguyên còn lại” sẽ phân phối lại tài nguyên một cách đều nhau.Tùy chọn giao dịch bởi lái buôn NPC cũng có thể được truy cập từ bất kỳ tòa nhà nào cho phép giao dịch như vậy. Khi bạn không có đủ tài nguyên để nâng cấp công trình đó, một nút màu vàng “Trao đổi tài nguyên” sẽ xuất hiện. Khi bạn nhấp vào nút đó, một cửa sổ mới sẽ mở ra với các tài nguyên được phân phối theo yêu cầu của việc nâng cấp công trình. Sau khi phân phối xong tài nguyên, bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ đã mở trước đó.Ngoại lệ


Lái buôn NPC sẽ không hoạt động trong những trường hợp sau:

  • Số lượng tài nguyên bạn muốn trao đổi nhỏ hơn 50.
  • Bạn không có đủ Vàng để trao đổi.
  • Nút trao đổi NPC này sẽ không xuất hiện trong các tòa nhà đã có đủ tài nguyên để nâng cấp một cách bình thường.


Vàng / Plus / và tính năng Gold Club

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.