Hố bẫy


Hố Bẫy sẽ bảo vệ làng bạn bằng những chiếc bẫy ẩn. Kẻ thù có thể bị giam cầm trong hố bẫy và không thể gây hại cho làng của bạn nữa.


Binh lính bị giam cầm trong bẫy sẽ tiêu thụ lúa ở làng mà ban đầu chúng đã sinh ra. Một Hố Bẫy có thể cung cấp tối đa cho bạn 400 bẫy.


Đặc điểm:


  • Binh lính bị giam không thể được trả tự do với 1 cuộc tấn công cướp bóc. Khi lính được giải thoát bằng 1 cuộc tấn công bình thường thành công, thì toàn bộ số bẫy giữ lính sẽ bị hủy. Nếu chủ sở hữu Hố Bẫy giải thoát cho lính bị giam cầm, thì tất cả hố bẫy sẽ được tự sữa chữa miễn phí.
  • Nếu đối phương giải phóng lính khỏi bẫy thành công, 25% số lính đó sẽ bị mất đi.
  • Nếu người chủ sở hữu của lính bị giam cầm trong bẫy (là chủ ngôi làng đã sinh ra lính đang bị cầm tù) mà giải tán quân đội, thì số lính này sẽ chết trong bẫy và sẽ không trở về nhà nữa!


Giải tán quân đội của chủ sỡ hữu lính bị cầm tù, hoặc giải thoát cho lính đang bị cầm tù trong hố bẫy của chủ sỡ hữu các bẫy, đều có thể được thực hiện tại Binh Trường.

Sau khi nâng cấp một Hố Bẫy đến cấp độ 20, bạn có thể xây dựng thêm hố bẫy mới.


Xem thêm Hố Bẫy trên Kirilloid

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.