Máy chủ đặc biệt: Sức mạnh cổ đại và Điểm chiến thắng

Trong các phiên bản đặc biệt hàng năm, game diễn ra trên một bản đồ Châu Âu cổ đại được chia thành  87 vùng có chứa sức mạnh cổ đại và điểm chiến thắng. Điểm chiến thắng được lưu trữ trong mỗi làng nên có thể kiếm được mà cũng có thể bị mất đi.


Bản đồ Khu vực
Khu vực và Dân số vùng


Sức mạnh cổ đại và Điểm chiến thắng có thể kiếm thêm mà cũng có thể bị mất đi.

Tất cả thành viên của liên minh đã kiểm soát khu vực đều có thể hưởng lợi từ sức mạnh cổ xưa của vùng đó, nếu có. Để kích hoạt sức mạnh cổ xưa, người chơi cần có Kho báu cấp độ 10 (đối với các sức mạnh nhỏ liên quan đến làng) hoặc 20 (với các sức mạnh liên quan đến tài khoản). Bạn có thể kích hoạt sức mạnh tại bất kỳ làng nào; làng đó không cần phải nằm trong cùng một vùng với sức mạnh đó.


Bạn có thể kích hoạt một sức mạnh tại mỗi làng, nhưng chỉ một trong số các sức mạnh mới có thể dùng được cho toàn bộ tài khoản. Một khi đã được kích hoạt, sức mạnh sẽ kéo dài trong 24 giờ (không phục thuộc tốc độ máy chủ), sau đó có thể được tái kích hoạt nếu liên minh vẫn là liên minh được nhận sức mạnh cổ đại của vùng. Mỗi ngày miễn phí một lần kích hoạt; mỗi lần kích hoạt thêm sẽ tốn 5 Vàng (đối với sức mạnh cho làng) hoặc 10 Vàng (đối với sức mạnh cho tài khoản).


Sức mạnh cũng có thể bị hủy kích hoạt trong những trường hợp sau:

  • Nếu bạn rời bỏ liên minh của mình
  • Nếu bạn để mất làng là nơi đã kích hoạt sức mạnh đó
  • Nếu liên minh của bạn để mất quyền sở hữu sức mạnh của vùng

Mặc dù rất hữu ích nhưng các sức mạnh cổ xưa không phải là lợi ích duy nhất của các vùng kiểm soát. Nếu bạn muốn chiến thắng, liên minh của bạn cần phải thu thập được các điểm chiến thắng. Với mỗi ngày kiểm soát được một vùng thì liên minh nhận được các điểm chiến thắng (từ các làng sinh ra điểm chiến thắng). Số lượng điểm chiến thắng tùy thuộc vào đó là vùng nào:  

  • Sức mạnh độc nhất vô nhị - 400 điểm mỗi ngày

  • Sức mạnh lớn - 1200 điểm mỗi ngày

  • Sức mạnh nhỏ - 1000 điểm mỗi ngày

  • Không có sức mạnh - 2000 điểm mỗi ngày (hoặc 4000 điểm với một vùng duy nhất) 

Hơn nữa, Điểm Chiến thắng mà liên minh kiếm được từ một khu vực được thu lượm lại từ các làng của liên minh đó trong khu vực đó. Mỗi ngôi làng nhận được một lượng điểm tương ứng dựa trên dân số của nó so với tổng dân số của liên minh trong khu vực. Điều này có nghĩa là, làng càng lớn và tổng dân số của liên minh trong khu vực đó càng thấp, thì làng đó nhận được càng nhiều Điểm Chiến thắng. Tuy nhiên, tổng số Điểm Chiến thắng của cả liên minh thu được vẫn như nhau.


Liên minh nào thu thập được nhiều điểm chiến thắng nhất vào cuối trò chơi sẽ thắng. 


Máy chủ đặc biệt hàng năm sẽ kéo dài 180 ngày với tốc độ x1 và 80 ngày với tốc độ x3 hoặc 120 ngày với tốc độ 2x.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.