Loajalita

Každá osada začíná se 100% loajalitou. Dokud je v osadě rezidence, palác nebo velitelský stan, nemůže se loajalita snížit.


Pokud není vesnice chráněna jednou z těchto budov, útok na ni pomocí administrátorů (Senátorů, Kmenových vůdců, Náčelníků, Správců, Nomarchů nebo Eforů) sníží její loajalitu. Pokud dosáhne nuly, vesnice se připojí k útočníkovi.


Zabraňování přebírání vesnic


Zvyšování loajality


Rezidence, palác nebo velitelský stan postupně zvyšují loajalitu až na 100 %. Jak rychle se loajalita ve vesnici zvyšuje, závisí na úrovni budovy. Za každou úroveň se loajalita zvýší o 2 body každé 3 hodiny.


K okamžitému zvýšení loajality lze použít tabulku zákona z předmětů hrdiny. Každá deska zvyšuje loajalitu o 1 %, maximálně však o 125 %.


Spotřební předměty hrdiny


Snižování loajality


Každý národ má mírně odlišné snížení základní loajality ze strany svých administrátorů:


  • Římský Senátor mezi 20-30 %.
  • Germánský Kmenový vůdce mezi 20-25 %.
  • Galský Náčelník mezi 20-25 %.
  • Hunský Správce mezi 15-30 %.
  • Egyptský Nomarcha mezi 20-25 %.
  • Sparťanský Efor mezi 20-25 %.


Náhodný faktor


Ve výše uvedeném přehledu je zahrnut náhodný faktor a závisí také na národě. Nejvyšší je u Hunů, což znamená, že u tohoto národa bude nejtěžší předpovědět, o kolik se sníží loajalita při útoku. Pokud útočíte s více administrátory v jedné bitvě, je hodnota náhodného faktoru určena pouze jednou pro všechny z nich. To znamená, že ani nejvyšší nebo nejnižší výsledky nejsou nijak neobvyklé.


Velké slavnosti na straně útočníka


Pokud má útočník v útočící vesnici velkou slavnost, sníží se loajalita jejich administrátorů o dalších 5 %. Administrátorů z jiných vesnic se to netýká!


Velké slavnosti na straně obránce


Pokud má obránce na radnici v napadené vesnici velkou slavnost, každý administrátor sníží loajalitu o 5 % méně. Tento efekt je opačný než u velké slavnosti ve vesnici útočníka - a pokud mají obě vesnice velkou slavnost, vzájemně se ruší.


Bonus k morálce

Ve hře býval bonus k morálce, pokud byla populace útočníka vyšší než populace obránce. Tento bonus byl odstraněn a již se neuplatňuje.Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.