Aljansas, Konfederacija ir NAP

Kas yra aljansas


Travian: Legends yra žaidimas su galingu socialiniu komponentu. Aljansas suteiks jums dar vieną žaidimo patirties lygį, kuris yra raktas į pergalę. Tik geriausi aljansai kovoja dėl viršenybės Travian: Legends pasaulyje, užkariavę artefaktus, suteikiančius žaidėjams ypatingų sugebėjimų. 

Aljansas yra grupė žaidėjų žaidžiančių kartu. Šiose grupėse gali būti iki 60 žaidėjų. Kad įkurti aljansą reikia turėti 3 lygio ambasadą. Kad prisijungti prie aljanso užtenka turėti 1 lygio ambasadą. Ambasada gali priimti iš karto 60 narių. Jei ambasada būna sunaikinama, žaidėjai nenukenčia, jie lieka aljanse.


Aljansų konfederacija


Konfederacija - tai stiprūs ryšiai tarp dviejų ar daugiau aljansų. Aljansuose labiau bendradarbiaujama tarpusavyje. Jei reikia, jie padeda vienas kitam, siųsdami pastiprinimus ar resursus. Konfederacija taip pat gali kartu rengti dideles atakas, pagelbėti kariaujant ir kartu kovoti prieš bendrą priešą. Konfederacijos sistema padidina bendradarbiavimą tarp aljansų, nes dalintis resursais ir pastiprinimais galima tik tarp konfederacijos narių.


Konfederaciją galima sudaryti iš ne daugiau nei 4 aljansų, kurie turi vienas su kitu susijungti. Nepuolimo paktai nėra paveikiami konfederacijos sistemų.


Kaip sukurti konfederaciją


Tarkime, aljansai Smurf ir PS sukūrė konfederaciją. Kai tai atliekama, santykiai būna matomi aljanso diplomatijoje.Toliau aljansas Smurf nori konfederacijoje turėti aljansą Poi. Pirma, esami konfederacijos nariai (šiuo atveju aljansas PS) turi priimti šį prašymą. Tik po to aljansas Poi gaus kvietimą ir jį priėmęs bus įtrauktas į esamus santykius.


Aljansas bet kada gali palikti konfederaciją. Jį taip pat galima išmesti, jei visi kiti nariai su tuo sutinka.


Pastiprinimai ir resursų siuntimai


Jūs galite siųsti resursus ir karių pastiprinimus tik į nuosavus kaimus, aljansui ir konfederacijai. 


Pasiūlymus turguje teikti galima visiems žaidėjams. Jūs galite pažymėti varnelę "tik savo aljansui", kad pateikti turgaus pasiūlymus tik aljanso nariams.Žaidėjas arba aljansas pasitraukia


Kai jungtis, kuri leido siųsti resursus ir pastiprinimus yra nutraukiama, pavyzdžiui, žaidėjas palieka aljansą ar aljansas palieka konfederaciją:


  • Nebegalima išsiųsti naujų resursų siuntų į kaimus, kurie nėra aljanso ar konfederacijos dalis.
  • Prekeiviai, esantys jau kelyje, pristatys savo siuntinius.
  • Neišeis pasiųsti naujų pastiprinimų.
  • Prasidės 1 valandos laikmatis.


Pasibaigus laikmačiui, žaidimas patikrina, kuriam aljansui ir konfederacijai priklauso žaidėjai, ir visi pastiprinimai iš žaidėjų, kurie šiuo metu nėra tame pačiame aljanse/konfederacijoje, automatiškai siunčiami atgal. Nesvarbu, prieš kiek laiko jie pasiekė tą kaimą.


Pastiprinimai, kurie vis dar buvo kelyje, kai baigėsi laikmatis, bus automatiškai išsiųsti atgal, kai tik pasieks tikslą.


Jei žaidėjas prisijungia ir vėl palieka aljansą po to, kai laikmatis buvo pasibaigęs, pradedamas naujas 1 valandos laikmatis.


Kiekvienam pasikeitimui paleidžiamas naujas laikmatis.


Žaidimo atnaujinimas

Atminkite, kad žaidimų pasauliuose, kurie prasidėjo iki 2022 m. gegužės mėn., laikmačio trukmė buvo 12 valandų, o ne 1 valanda naujesniuose žaidimų pasauliuose.


Nepuolimo paktas


Nepuolimo paktas (sutrumpintai NAP) naudojamas tada, kai du aljansai nenori vienas kito pulti, bet nenori ir padėti. Jis dažniausiai naudojamas tarp stiprių aljansų, kurie labai pakenktų vienas kitam, ir jie nori išvengti tokio įvykio. Vienas aljansas gali sudaryti iki 3 NAP'ų.


Karas


Karas yra sunki kova tarp dviejų aljansų. Konfederacijoje esantys aljansai karuose dažniausiai palaiko savo kariaujančius narius.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Atsiprašome, kad negalėjome padėti. Padėkite mums patobulinti šį straipsnį palikdami atsiliepimus.