Tides of Conquest - Stebėjimo Bokšteliai

Reikalavimai statybai: bet kurio tipo siena, gali būti statomi tik miestuose


Stebėjimo bokšteliai yra sienos patobulinimai. Jei suteikia Susibūrimo Vietai bonusą pamatant priešo puolančios armijos vienetus. Jie gali būti pastatomi tik miestuose.  


Stebėjimo bokšteliai nėra atskiri pastatai, jie yra sienos patobulinimai. Stebėjimo bokšteliai negali būti tiesiogiai sugriauti priešų taranų ar katapultų. Bet jei siena yra sunaikinama, stebėjimo bokšteliai irgi būna sunaikinami. 


Jūs galite pakelti bokštelius į 20 lygį, nepriklausomai nuo sienos lygio.  


Kiekvienas stebėjimo bokštelio lygis pagerina Susibūrimo vietos priedą 3 kartus. Pavyzdžiui Susibūrimo Vieta yra 20 lygio, tai jums leidžia matyti puolančios armijos karių tipus, jei jų yra mažiau nei 20 vienetų. Su 20 lygio bokštais ir 20 lygio susibūrimu jūsgalėsite matyti karius tipus, jei karių bus mažiau nei 20+20*3=80 vienetų. 


Stebėjimo bokšteliai taip pat padidina miesto populiacija, nepadidinant grūdo suvartojimo, nei atsitinka su kitais pastatais gyvenvietėje.  


Stebėjimo bokštelių statybos kaina    


Lygis 

Mediena

Molis

Geležis

Grūdas

Priedas 

1 

240110275100

3 

2 

305140350130

6 

3 

395180450165

9 

4 

505230575210

12 

5 

645295740270

15 

6 

825380945345

18 

7 

10554851210440

21 

8 

13506201550565

24 

9 

17307951980720

27 

10 

221510152535920

30 

11 

2835130032451180

33 

12 

3625
166041551510

36 

13 

4640213053201935

39 

14 

5940272568102475

42 

15 

7605348587153170

45 

16 

97354460111554055

48 

17 

124605710142805190

51 

18 

159507310182756645

54 

19 

204159360233958505

57 

20 

26135119802994510890

60 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.