Máy chủ đặc biệt - Hợp nhất lính (sáp nhập quân đội)

Sáp nhập các đội quân là một tính năng có sẵn trong phiên bản đặc biệt kể từ 2017, Fire and Sand. Tính năng này cho phép bạn kết hợp các đội quân từ nhiều làng khác nhau thành một đội quân cỡ lớn, nhưng sẽ phải tốn tài nguyên hoặc Vàng. Những đội quân được sáp nhập sau đó sẽ được dùng chính xác như thể đã được huấn luyện tại làng đóng quân mới của họ; điều này bao gồm cả những bản nâng cấp Lò rèn.


Cách thức sáp nhập đội quân


  1. Gửi các đội quân bạn muốn sáp nhập đến làng sẽ là nơi đóng quân mới của họ.
  2. Sau đó, mở Binh trường tại làng đích.
  3. Từ thẻ tổng quát, tìm các đội quân mà bạn đã gửi đến.
  4. Bấm vào liên kết "sáp nhập với làng này", như minh họa trong ảnh chụp màn hình dưới đây.
  5. Trên màn hình tiếp theo, chọn số lượng đội quân mà bạn muốn sáp nhập. Số lượng này sẽ ảnh hưởng đến phí tổn sáp nhập.
  6. Hoàn tất bằng việc chi tài nguyên (bạn có thể dùng trao đổi NPC nếu cần) hoặc bằng Vàng.
Hạn chế của việc sáp nhập đội quân


  • Chỉ có thể sáp nhập các đội quân thuộc về cùng một người chơi.
  • Không thể sáp nhập dân khai hoang, lãnh đạo hành chính, vũ khí công thành hay tướng (tướng có thể chỉ cần chuyển đến làng khác).
  • Không có hạn chế đối với nghiên cứu trong Học viện. Bạn có thể sáp nhập một đơn vị lính vào một làng ngay cả khi đó không phải là nơi nghiên cứu lần đầu ra đơn vị đó.
  • Việc sử dụng vàng để hợp nhất quân đội sẽ bị giới hạn 50 vàng trên mỗi làng trong 1 ngày. Thời gian đếm lại việc sử dụng vàng cho tính năng hợp nhất quân đội sẽ được làm mới hàng ngày trùng với thời gian làm mới nghiệm vụ hàng ngày (và trùng với thời gian đã khởi động máy chủ trong ngày).


Chi phí khi sáp nhập đội quân


Chi phí sáp nhập tùy thuộc vào đội quân đang được sáp nhập. Chi phí bằng hai lần chi phí tuyển mộ đội quân đó. Bạn có dùng Vàng để thay thế; phí tổn vàng được tính bằng cách chia chi phí tài nguyên cho 40.000 và làm tròn kết quả.

Ví dụ:

Bạn muốn sáp nhập 1.000 Lính Chùy. 1 đơn vị lính tốn 95 75 40 40 để tuyển mộ. Tổng cộng lại là 250 tài nguyên. Tổng chi phí sáp nhập sẽ là 250 x 1.000 x 2 = 500.000 (190.000, 150.000, 80.000, 80.000). Bạn có thể trả bằng Vàng thay cho tài nguyên, tức là sẽ tốn: 500.000 / 40.000 = 13 Vàng

.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.