Liên minh, Liên bang & NAP (thỏa thuận đình chiến)

Liên minh là gì


Liên minh là những nhóm người chơi chơi cùng nhau. Các nhóm này có thể chứa đến 60 người chơi. Để thành lập liên minh, bạn cần có đại sứ quán cấp 3. Để tham gia liên minh, bạn cần có đại sứ quán cấp 1. Đại sứ quán có thể chứa 60 thành viên ngay từ đầu. Nếu một đại sứ quán bị phá hủy, không thành viên nào sẽ bị đuổi khỏi liên minh.


Liên bang


Liên bang là một liên kết bền chặt giữa hai hoặc nhiều liên minh để tạo thành một hệ thống liên liên kết giữa các liên minh. Trong trường hợp này, các liên minh giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác giữa họ nhiều hơn. Thông thường, họ giúp đỡ nhau bằng cách gửi quân tiếp viện hoặc tài nguyên nếu cần. Ngoài ra, họ có thể quản lý các cuộc tấn công lớn cùng nhau, chia sẻ các cuộc chiến và chống lại kẻ thù chung của họ. Hệ thống liên bang sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các liên minh thành viên và hạn chế việc chia sẻ tài nguyên và tiếp viện quân lính chỉ cho các thành viên liên bang.


Chỉ có thể có một liên bang bao gồm tối đa bốn liên minh, các liên minh này phải được kết nối với mỗi liên minh còn lại. Các thỏa thuận đình chiến không bị ảnh hưởng bởi các quy định liên bang này.


Làm sao để tạo một Liên bang với các liên minh thành viên


Một liên minh A (trong hình là fw2) và liên minh B (trong hình là TG) có thể thiết lập một liên bang như bình thường. Ngay khi liên bang được khởi tạo, mối quan hệ sẽ xuất hiện trong mô tả ngoại giao về liên bang của liên minh.Lúc này, liên minh A lại muốn có thêm liên minh C gia nhập vào liên bang, và sẽ cần sự đồng ý của tất cả các thành viên đang có trong liên bang, trong tình huống này là cần sự chấp nhận của liên minh B. Chỉ sau khi tất cả các liên minh thành viên đã đồng ý, thì liên minh C mới nhận được lời mời, và khi liên minh C chấp nhận lời mời, nó sẽ tham gia vào hệ thống liên bang. Bằng cách này bạn có thể kết nạp tối đa 4 liên minh trong một hệ thống liên bang.


Mỗi liên minh thành viên có thể tự thoát và rời liên bang bất cứ khi nào họ muốn. Mỗi liên minh cũng có thể bị đuổi khỏi liên bang nếu như có sự đồng ý của tất cả các liên minh còn lại.


Tiếp viện quân lính và Gửi tài nguyên


Bạn chỉ có thể gửi tài nguyên và quân lính tiếp viện trong nội bộ hệ thống liên bang của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không thể gửi tài nguyên hoặc gửi quân lính tiếp viện tới làng của những người không thuộc liên bang, những liên minh thuộc liên bang khác hoặc những người chơi không có liên minh. 


Các đề nghị buôn bán trong chợ vẫn xuất hiện cho tất cả mọi người chơi khác mà không bị giới hạn nội bộ liên bang, nhưng bạn cũng có thể tùy chọn để nó xuất hiện cho chỉ liên minh của bạn.Khi người chơi hoặc liên minh rời liên bang


Khi kết nối cho phép gửi tài nguyên hoặc quân tiếp viện bị phá vỡ, ví dụ như người chơi rời khỏi liên minh hoặc liên minh rời khỏi liên bang thì:


  • Không có tài nguyên mới nào có thể được gửi đến các làng hiện nằm ngoài liên minh hoặc liên bang của người gửi.
  • Những lái buôn đã lên đường sẽ hoàn thành nốt chuyến giao hàng của họ.
  • Không thể gửi quân tiếp viện mới.
  • Bộ đếm hẹn giờ với thời lượng 1 giờ được bắt đầu kích hoạt.


Khi bộ đếm thời gian kết thúc, trò chơi sẽ kiểm tra xem người chơi thuộc liên minh và liên bang nào và bất kỳ quân tiếp viện nào đến từ những người chơi hiện không ở trong cùng liên minh/liên bang đó, sẽ tự động được gửi trở lại. Không quan trọng là họ đến ngôi làng đó bao lâu rồi.


Lực lượng tiếp viện vẫn đang trên đường đi khi kết thúc bộ đếm thời gian, sẽ tự động được gửi trở lại khi họ vừ tới đích.


Nếu người chơi tham gia và rời khỏi liên minh một lần nữa sau khi bộ hẹn giờ đã đặt lại, bộ hẹn giờ 1 giờ mới sẽ bắt đầu được tính.


Bộ hẹn giờ mới được bắt đầu tính cho mọi thay đổi đơn nếu có.


Cập nhật game

Lưu ý rằng trên máy chủ bắt đầu trước tháng 5 năm 2022, thời lượng hẹn giờ là 12 giờ, thay vì 1 giờ được sử dụng trên máy chủ mới hơn.


Thỏa thuận đình chiến (NAP)


Thỏa thuận đình chiến được sử dụng khi các liên minh không muốn gây chiến với nhau nhưng cũng không muốn giúp đỡ lẫn nhau. Nó thường diễn ra giữa những liên minh hùng mạnh và họ không muốn có thêm nhiều tổn thất nữa. Một liên minh có thể thỏa thuận đình chiến tối đa tới 3 liên minh.


Chiến tranh


Chiến tranh là để tỏ rõ 2 liên minh đang gây chiến nặng nề với nhau. Các liên minh trong danh sách chung liên bang thường đứng về phe các liên minh đồng minh của họ trong các cuộc chiến tranh.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.