Xem tổng quan Làng Trung tâm

Xem trạng thái tổng quan của ngôi làng là một tính năng cao cấp của Travian Plus.


Nó cung cấp cho bạn tùy chọn để xem tổng quan làng trung tâm. Bạn có thể nhấp vào các làng phía trên danh sách làng của bạn ở phía bên phải.


Thẻ Tổng quan


Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ mới, nơi bạn có thể xem Các cuộc tấn công của làng và các di chuyển quân lính từ làng này. Nếu bạn giữ chuột trên biểu tượng, bạn có thể thấy có bao nhiêu di chuyển quân lính hiện đang thực hiện. Trong cột Tòa nhà, bạn có thể xem có bao nhiêu tòa nhà được xếp hàng đợi xây dựng. Cột quân lính cho biết loại quân nào đang được huấn luyện.


Thẻ Tài nguyên


Tại đây, bạn có thể thấy số lượng tài nguyên của từng loại bạn có trong làng của mình và tổng số tài nguyên tổng thể. Bạn cũng có thể thấy số lượng lái buôn trong chợ: số đầu tiên hiển thị những lái buôn hiện có sẵn để đi giao dịch và số thứ hai có nghĩa là tất cả những lái buôn theo cấp độ Chợ của bạn.


Thẻ Nhà kho


Điều này cho thấy sức chứa kho của bạn cho từng loại tài nguyên và khi nào các kho sẽ đầy (hoặc trống). Mức âm lúa hiển thị bằng màu đỏ, khi mức lúa đếm ngược đạt đến 0 thì quân lính sẽ bắt đầu chết đói trừ khi kho lúa được bổ sung thêm lúa.


Thẻ Điểm văn hóa


Điều này hiển thị số điểm CP mỗi ngày, thời gian hoạt động của lễ ăn mừng trong Tòa thị chính, số lượng dân khai hoang và số quản trị viên (thủ lĩnh, nguyên lão,..) cũng như số lượng vị trí mở rộng ngôi làng bạn đã sử dụng / tổng số vị trí có thể.


Thẻ Quân lính


Tại đây hiển thị cho bạn tất cả các quân của riêng bạn cho mỗi làng và tổng số cho tất cả các làng cho mỗi loại quân.

Thẻ phụ Quân đội trong làng hiển thị số lượng ở mỗi làng và mức tiêu thụ lúa của những đội quân đó.

Thẻ phụ Lò rèn hiển thị cấp độ nghiên cứu nâng cấp giáp cho từng loại quân ở mỗi làng.

Thẻ phụ Bệnh viện hiển thị thông tin về những bệnh binh và quá trình chữa thương cho họ.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.