Máy chủ đặc biệt: Tháp canh

A picture containing LEGO, toy 
Description automatically generated


Yêu cầu: mọi loại tường thành, chỉ có thể xây dựng trên các thành phố


Tháp canh là một cải tiến của các bức tường. Chúng cung cấp một phần thưởng cho phòng thủ tương tự như các bức tường thành. Chúng chỉ có thể được xây dựng trong các thành phố.


Tháp canh không phải là công trình riêng biệt, chúng là sự cải tiến của các bức tường. Mặc dù các tháp canh không thể bị nhắm mục tiêu trực tiếp bởi xe công thành hoặc máy bắn đá của đối phương, nhưng nếu các bức tường bị phá hủy, các tháp canh cũng bị phá hủy theo.


Bạn có thể nâng cấp tháp canh lên đến cấp 20, bất kể cấp độ của tường thành.


Mỗi cấp độ của tháp canh tăng thêm 1% phòng thủ cho các lính đang ở làng và mức thưởng thêm riêng với thưởng từ tường thành, có nghĩa là với Tháp canh cấp 10 sẽ tăng chính xác 10% sức mạnh phòng thủ của quân lính trong làng đó


Trong phiên bản Tides of Conquest 2021 có một chút khác biệt khi Tháp canh thưởng khả năng của Binh trường. Ví dụ: nếu Binh trường ở cấp 20, nó cho phép bạn xem các loại đơn vị của bất kỳ đội quân tấn công nào có ít hơn 20 đơn vị. Mỗi cấp độ của tháp canh tăng số lượng này lên 3. Vì vậy, các tháp canh ở cấp độ 20 cùng với Binh trường ở cấp độ 20 cho phép bạn nhìn thấy các loại quân lính của bất kỳ đội quân tấn công nào dưới 20 + 20 * 3 = 80 lính. Hiệu ứng binh trường này đã được loại bỏ ở phiên bản 


Tháp canh cũng làm tăng dân số của thành phố, mà không làm tăng tiêu thụ lúa của nó, không giống như các tòa nhà thông thường.


Chi phí để xây dựng tháp canh


CấpGỗĐất sét
SắtLúa
                1 240    110    275    100
                2 305    140    350    130
                3 395    180    450    165
                4 505    230    575    210
                5 645    295    740    270
                6 825    380    945    345
                7 1055    485    1210    440
                8 1350    620    1550    565
                9 1730    795    1980    720
              10 2215    1015    2535    920
              11 2835    1300    3245    1180
              12 3625    1660    4155    1510
              13 4640    2130    5320    1935
              14 5940    2725    6810    2475
              15 7605    3485    8715    3170
              16 9735    4460    11155    4055
              17 12460    5710    14280    5190
              18 15950    7310    18275    6645
              19 20415    9360    23395    8505
              20 26135    11980    29945    10890

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.