Specijalni serveri - Gradovi

Na specijalnim serverima možete da unapredite selo u grad. To ima razne prednosti, posebno bitno iz strateškog ugla, ali dolazi sa cenom.


Preduslovi

  • Samo serveri koji to dozvoljavaju (specijalni serveri). 
  • Opština stepen 20. 
  • Slobodan slot za naseljacanje. Ovo je opcija da naselite/osvojite novo selo na osnovu stečenih kulturnih poena. Tako da možete imati drugo selo ili pretvoriti postojeće u grad.


Opcije 

Možete da unapredite selo u grad.

  • Grad ima 3 dodatna mesta za građevine.
  • Resursna polja mogu biti unapređena na stepen 12 u gradovima koji nisu glavni grad.
  • Zidovi mogu biti unapređeni sa osmatračnicama koje donose dodatni bonus u odbrani. Specijalni serveri - Osmatračnice.
  • Dodatno, vodovod može biti izgrađen samo u egipatskim gradovima (uključujući i glavni grad ako je grad).

Unapređenje 

Potrebno je vreme da se selo unapredi u grad i zavisi od brzine servera.

  • na x1 i x2 serverima traje 24 sata.
  • na x3 serverima traje 12 sati.

Slot za naseljavanje koji je potreban za grad se zaključava čim se započne proces unapređenja.


Informacije o unapređenju su vidljive u profilu igrača (u listi sela) i na mapi (kada se pređe mišem preko sela).


Ako neki drugi igrač osvoji grad tokom procesa unapređenja isti se prekida. Međutim ako vlasnik sela osvoji svoje selo iz drugog sela, unapređenje se ne prekida.


Ne postoji drugi način da se prekine unapređenje.


Osvajanja

Grad može  biti osvojen na isti način kao i obično selo. Nakon osvajanja, grad zauzima 2 slota za naseljavanje. Ako imate slobodan samo jedan slot osvajanje će se dogoditi i sledeći slot će automatski biti iskorišćen čim ga steknete.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Žao nam je što nismo mogli biti od pomoći. Pomozite nam da poboljšamo ovaj članak vašim povratnim informacijama.