Speciální servery - Regiony a populace

Ve výročních speciálech se hra odehrává na mapě Starověké Evropy rozdělené do 87 regionů. Vítězné body se ukládají ve vesnicích a lze je získat nebo ztratit.


Speciální servery - Regionální mapa
Speciální servery - Antické síly a vítězné body


Regiony, osídlování a kontrola Pokles populace v regionu

Každý z 87 nezávislých regionů může být ovládán aliancí, která svým vesnicím v regionu časem přidělí vítězné body. Kromě toho mohou členové aliance využívat antickou sílu (artefakt) daného regionu.


Jak tedy můžete region ovládnout? Nejprve je třeba jej odemknout. K tomu dojde, jakmile má 5 největších aliancí v regionu dohromady alespoň 4 000 obyvatel v regionu. Populace ostatních aliancí, hráčů bez aliance, hráčů na dovolené nebo zabanovaných hráčů, stejně jako natarských vesnic, se nebere v úvahu. Jakmile je region odemčen, nelze jej znovu uzamknout. Pokud však populace klesne pod 4 000, přestane region produkovat vítězné body a regionální síla se deaktivuje.


Nové vesnice je možné osídlit pouze v regionech, které jsou odemčené nebo sousedí s odemčenými regiony. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou regiony, kde se objevují noví hráči a kde je vždy možné osídlit nové vesnice.


Pořadí zakládání

Noví hráči zakládají v každé čtvrtině v konkrétním regionu. Jakmile jsou v daném regionu obsazena všechna místa dostupná pro zakládání, začnou se noví hráči objevovat v dalším regionu a tak dále. Níže najdete pořadí regionů používaných pro zakládání u nových hráčů v jednotlivých čtvrtinách.


Severozápad
Jihozápad
Severovýchod
Jihovýchod
BagacumCarthago NovaVenedaeAthens
LutetiaCaesareaSarmatiaDelphi
LondiniumRusadirBastarnaeApollonia
DurnonovariaCordubaVandaliSamothrace
CoriniumSegoviaGherlaByzantinum
EburacumSaguntumBerzobisHalicarnassos
CherusciNumantiaMursaIconium Athribis
TreverorumTarracoSegesticaAlexandria
MogontiacumEmporiaeMarcomanniCyrene
ArgentorateTolosaBurgundiSyracusae
AugustodunumNarboCimbriLilybaeum
PictaviumAlalieHyperboreaBrundisium
CaledoniaCaralisScythiaEpidaurum
MediolanumHippo RegiusTheodosiaUlpiana
BurdigalaCarthagoAquileiaPhilipopolis

Pokud se jedné alianci podaří získat více než 50 % populace v regionu (počítá se pouze 5 nejlepších vesnic v regionu), začne aliance přebírat kontrolu nad regionem. To trvá 24 hodin bez ohledu na rychlost herního světa. Pokud se jim podaří udržet většinu, ovládnou region.


Informace o populaci regionu a podílech 5 nejlepších aliančních vesnic se zobrazují ve statistikách > záložka Regiony a v libovolné ambasádě, která se v regionu nachází. Mějte na paměti, že sloupec "Populace oblasti" ve statistikách zobrazuje populaci 1 nejlepší aliance v regionu, nikoliv celkovou populaci regionu.


Stav regionuJak ho dosáhnout?Efekty
Uzamčený Všechny regiony začínají uzamčené.Nelze je osídlit, pokud nesousedí s odemčeným regionem. Několik startovních regionů je výjimkou. Vždy je také možné osídlit druhou vesnici v regionu, kde máš svou hlavní vesnici.
OdemčenýTop5 aliancí v regionu musí dosáhnout celkového počtu 4 000 obyvatel v regionu.Lze je osídlit a bojovat o ně. Nelze znovu uzamknout.
Probíhající bojJedna z aliancí musí dosáhnout více než 50 % populace v regionu. Započítává se pouze populace 5 nejlepších aliancí.Může degradovat na odemčený, pokud aliance ztratí většinu.
ZabranýAliance si musí udržet většinu nepřetržitě po více než 24 hodin.Členové vládnoucí aliance mohou aktivovat antickou sílu regionu (pokud ji mají) a jejich vesnice v regionu získají vítězné body, pokud je populace regionu stále vyšší než 4000.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.