Serwery specjalne - regiony i punkty zwycięstwa

Na serwerach specjalnych, gra toczy się na specjalnej mapie starożytnej Europy podzielonej na 87 regionów. W specjalnej edycji 2021 Tides of Conquest punkty zwycięstwa są przechowywane w osadach i można je zdobywać lub tracić.


Regiony, zasiedlanie i kontrola


Każdy z 87 niezależnych regionów może być kontrolowany przez sojusz, dając swoim osadom w regionie Punkty Zwycięstwa po pewnym czasie. Ponadto członkowie sojuszu mogą korzystać ze starożytnej mocy (artefaktu) regionu.


Jak więc przejąć region? Najpierw trzeba go odblokować. Dzieje się tak, gdy 5 największych sojuszy w regionie ma łącznie co najmniej 4000 mieszkańców w regionie. Populacja innych sojuszy, gracze bez sojuszu, na wakacjach lub gracze zablokowani, a także wioski Natarów nie są brane pod uwagę. Po odblokowaniu regionu nie można go ponownie zablokować; jeśli jednak populacja spadnie poniżej 4 tysięcy, region przestanie produkować punkty zwycięstwa, a moc regionalna zostanie dezaktywowana.


Nowe osady można zakładać tylko w regionach odblokowanych lub sąsiadujących z odblokowanymi regionami. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest kilka regionów w pobliżu centrum świata, gdzie pojawiają się nowi gracze i gdzie zawsze można zakładać nowe osady.


Jeśli jeden sojusz zdoła mieć ponad 50% populacji w regionie (uwzględnia się tylko osady 5 najlepszych sojuszy w regionie), sojusz zacznie przejmować kontrolę nad regionem. Zajmuje to 24 godziny na zwykłych serwerach, 16 godzin na x2 i 12 na x3. Jeśli uda im się utrzymać większość, będą kontrolować region.


Informacje o populacji regionu i 5 największych udziałach w sojuszu są wyświetlane w zakładce Statystyki > Region oraz w dowolnej Ambasadzie znajdującej się w regionie. Pamiętaj, że kolumna „Populacja regionu” w statystykach pokazuje populację pierwszego sojuszu w regionie, a nie całkowitą populację w regionie.Status regionuJak go osiągnąć?Efekt
ZablokowanyWszystkie regiony zaczynają zablokowane.Nie można w nich zakładać osad, dopóki nie sąsiadują z regionem odblokowanym lub są jednym z regionów w centrum.
Odblokowany5 największych sojuszy w regionie musi zdobyć razem ponad 4000 populacji w tym regionie.
Można zakładać osady i przejmować. Nie może zostać ponownie zablokowany.
PrzejmowanyJeden z sojuszy musi zdobyć ponad 50% populacji 5 największych sojuszy w tym regionie.Status może się cofnąć do poprzedniego stanu, jeśli sojusz utraci większość.
ZabezpieczonySojusz musi utrzymać większość bez przerwy przez 24 godziny.Członkowie sojuszu, który przejął kontrolę, mogą aktywować starożytną moc regionu (jeśli ma jakąś), a sam sojusz zdobywa punkty zwycięstwa.


Starożytne moce i punkty zwycięstwa


Wszyscy członkowie sojuszu, który kontroluje region mogą korzystać ze starożytnej mocy tego regionu, jeśli ma on taką. Aby aktywować starożytną moc, gracz musi mieć Skarbiec na poziomie 10 (dla małej mocy, o zasięgu na jedną osadę) lub 20 (dla mocy o zasięgu na całe konto). Można aktywować moc w dowolnej osadzie; nie musi ona leżeć w tym samym regionie, co moc.


W każdej osadzie można aktywować jedną moc, ale tylko jedna moc może być użyta dla całego konta. Moc pozostaje aktywna przez 24 godziny, po tym czasie można ją włączyć ponownie, o ile sojusz nie utracił kontroli nad regionem. Pierwsza aktywacja każdego dnia jest darmowa, każda kolejna kosztuje 5 (moc o zasięgu na osadę) lub 10 (zasięg na całe konto) Złotych Monet.


Moc może też zostać wyłączona w następujących okolicznościach:


 • Jeśli wyjdziesz z sojuszu
 • Gdy utracisz osadę, w której moc była aktywowana
 • Gdy Twój sojusz utraci kontrolę nad regionem, z którego pochodzi moc


Starożytne moce, chociaż bardzo użyteczne, to niejedyna korzyść z kontrolowania regionów. Jeśli chcesz wygrać, Twój sojusz musi zdobywać punkty zwycięstwa. Każdego dnia, gdy sojusz kontroluje region, zdobywa punkty zwycięstwa. Ich liczba zależy od regionu:


 • Moc unikatowa – 400 punktów na dzień
 • Moc duża – 1200 punktów na dzień
 • Moc mała – 1000 punktów na dzień
 • Bez mocy – 2000 or 4000 punktów na dzień

Co więcej, Punkty Zwycięstwa zdobyte przez sojusz z regionu są dzielone na osady tego sojuszu w tym regionie. Każda osada otrzymuje proporcjonalną liczbę punktów w oparciu o jej populację w porównaniu z całkowitą populacją sojuszu w regionie. Oznacza to, że im większa osada i im mniejsza całkowita populacja sojuszu w tym regionie, tym więcej Punktów Zwycięstwa otrzymuje ta osada. Jednak łączna liczba Punktów Zwycięstwa zdobytych przez cały sojusz jest nadal taka sama.


Sojusz, który na koniec gry zbierze najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa.


Tides of Conquest trwa 180 dni przy prędkości x1, 120 dni przy prędkości x2 i 80 dni przy prędkości x3.


Zdobywanie lub tracenie Punktów Zwycięstwa 


Punkty Zwycięstwa są przypisane do osady i nie mogą być przenoszone, ale osady mogą zmieniać sojusze, a więc Punkty Zwycięstwa mogą się przemieszczać pomiędzy sojuszami. Mogą również zostać zniszczone.


Zmiana sojuszu:


 • Kiedy gracz opuszcza sojusz, traci 50% PZ w jego osadach.
 • Dołączenie do sojuszu nie wpływa na przechowywane PZ gracza.

Ponieważ VP sojuszu to suma VP jego graczy, kiedy gracz przełącza się na inny sojusz, jego stary sojusz traci wszystkie swoje VP, a nowy sojusz otrzymuje 50% z nich.


Podbijanie osady:


 • Kiedy osada zostanie podbita z tego samego sojuszu, wszystkie PZ pozostają w osadzie, a nowy właściciel jest teraz ich właścicielem.
 • Kiedy osada zostanie podbita przez kogoś spoza tego samego sojuszu, 25% PZ zostaje zniszczonych. Nowy właściciel otrzymuje osadę z pozostałymi 75% PZ. Tak więc podbicie osady z innego sojuszu (nawet jeśli jest w tej samej koalicji) oznacza utratę 25%.

Zniszczenie wioski:


 • Kiedy osada zostaje zniszczona, wszystkie PZ zostają zniszczone.

Usunięcie konta:


 • Kiedy gracz usunie swoje konto, wszystkie jego Punkty Zwycięstwa również zostaną usunięte. Obejmuje to sytuację, w której Natarzy przejmą osadę usuniętego gracza. Osady Natarów nie mają Punktów Zwycięstwa.

Spadek liczby ludności w regionie

Jeśli populacja regionu spadnie poniżej 4000, region przestaje wytwarzać Punkty Zwycięstwa i nie oferuje on swojej siły regionu.


Dany region nadal jest możliwy do zdobycia / podbicia / odblokowany / zabezpieczony - mechanika podbijania nie została zmieniona. Jedyną zmianą jest to, że produkcja VP jest zatrzymana, a moce tego regionu nie są pokazywane w skarbcach.


Przykład 1:


Region jest odblokowany, ale ponownie spada poniżej 4000 populacji.


 • W czasie, gdy populacja regionu spada poniżej 4000, sojusz osiąga> 50% kontroli regionalnej.
 • Rozpoczyna się odliczanie czasu aktywacji regionu. Nadal pojawia się informacja, że w regionie jest „zbyt niska populacja”.
 • 4000 populacji zostaje osiągnięte ponownie.
 • Czas aktywacji regionu jest teraz widoczny.


Przykład 2:

 • Region jest odblokowany.
 • Sojusz A podbił region.
 • Gracz B używa starożytnej mocy.
 • Populacja regionu spada poniżej 4000 mieszkańców.
 • Sojusz A nie otrzymuje PZ z tego regionu i nie może użyć starożytnej mocy tego regionu.
 • Gracz B nadal ma aktywną moc starożytną, nie jest ona anulowana. Po prostu nie może go ponownie aktywować po wyczerpaniu efektu.
 • Populacja regionu wzrasta ponad 4000 mieszkańców.
 • Sojusz A ponownie zaczyna otrzymywać Punkty Zwycięstwa i może korzystać ze starożytnych mocy.


Podgląd mapy gry


Powyższa mapa przedstawia pole bitwy corocznych serwerów specjalnych. To starożytna Europa, podzielona na regiony. Mapa pokazuje granice wszystkich regionów (w tym na wodzie), ich nazwy, moce i punkty zwycięstwa. Każdy typ mocy jest pokazany za pomocą innego koloru z małymi różnicami pomiędzy małymi, dużymi i unikalnymi mocami. Mapa przedstawia także wartość dziennej produkcji Punktów Kultury każdego regionu.


Użyliśmy skrótów nazw dla starożytnych mocy, poniżej wyjaśnienie, co one oznaczają:


 • Architect – silniejsze budynki
 • Boots – szybsze jednostki
 • Confusion – kryjówki + losowy cel
 • Diet – mniejsze spożycie zboża przez jednostki
 • Eyes – lepsi szpiedzy
 • Storage – plany wielkich magazynów i spichlerzy
 • Trainer – szybsze szkolenie jednostek

Zobacz szczegóły dotyczące starożytnych mocy w artykule o efektach artefaktów. Efekty są takie same, jednak coroczne serwery specjalne nie posiadają artefaktów głupca (losowych) mocy.

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.