Oáza

Na začátku hry jsou oázy obsazeny divokými zvířaty a zpočátku jsou bez jakýchkoli surovin. Produkce surovin v oázách se spustí až poté, co jsou všechna zvířata, která se v oáze původně vyskytovala, odstraněna - buď bojem, nebo odchytem. Během počáteční fáze hry se na oázách zrodí přírodní jednotky pouze jednou. Pokud všechna zvířata zabiješ, bude oáza bez jednotek až do konce lhůty začátečnické ochrany na serveru (na začátku, v závislosti na rychlosti serveru - bez prodloužení). Po tomto okamžiku se mohou přírodní jednotky v oáze opět objevit.


Zvířata v oáze se množí pomalu. Čím méně jich je, tím rychleji se množí. Na oáze by mělo být možné profitovat tak, že ji vyloupíš s několika stovkami jednotek a hrdinou. Kolik je v oáze zvířat, můžeš zjistit i bez zvědů, a to buď najetím myší, nebo kliknutím na oázu přímo na mapě.


Kdykoli je zabita přírodní jednotka, přidá se hrdinovi do inventáře určitá odměna v závislosti na zásobě přírodních jednotek. Tato dodatečná odměna bude zřetelně zobrazena v hlášení o loupeži/útoku.


Přírodní jednotky na Kirilloidu


Hrdinský dvůr - náklady a úrovně na Kirilloidu


Poznámka:

Hrdina se nemusí zúčastnit bitvy. Odměna je udělena i v případě, že jsou všichni útočníci - včetně hrdiny - zabiti.

Typy oázy

Pro každou surovinu existují dva typy oáz. Typ 1 produkuje pouze jednu surovinu. Druhý typ produkuje surovinu a navíc obilí.


Pokud jsi oázu dobyl/a, dává produkční bonus pouze vesnici, ze které jsi ji dobyl/a!


Zvýšení se vztahuje na základní produkci vesnice, nikoliv na tu skutečnou.


Typy oáz

Vzhled 1Zvýšení při obsazeníProdukce bez obsazení
(1x rychlost)
Kapacita bez obsazení
Typ 1

+25% dřeva za hodinu401010111000 každá
Typ 2

+25% dřeva za hodinu,
+25% obilí za hodinu
401010412000 každá
Typ 3

+50% dřeva za hodinu (k dispozici pouze v šedé natarské oblasti)801010112000 každá
Typ 1

+25% hlíny za hodinu104010111000 každá
Typ 2

+25% hlíny za hodinu,
+25% obilí za hodinu
104010412000 každá
Typ 3

+50% hlíny za hodinu (k dispozici pouze v šedé natarské oblasti)108010112000 každá
Typ 1

+25% železa za hodinu101040111000 každá
Typ 2

+25% železa za hodinu,
+25% obilí za hodinu
101040412000 každá
Typ 3

+50% železa za hodinu (k dispozici pouze v šedé natarské oblasti)101080112000 každá
Typ 1

+25% obilí za hodinu101010411000 každá
Typ 2

+50% obilí za hodinu101010812000 každá
Dobývání přírodních oáz

Můžeš s hrdinou dobývat oázy, když s hrdinou opakovaně zaútočíš na oázu, dobytá oáza se přidá k vesnici, odkud hrdina zaútočil.


Nezapomeň, že oáza musí být na malé mapě kolem vesnice (s tvojí vesnicí uprostřed!), aby ji bylo možné dobýt.


Jinak se to dá říci tak, že musí být v okruhu 3 políček kolem tvé vesnice. Pro dobytí 1 oázy potřebuješ hrdinský dvůr na 10. úrovni, pro druhou oázu na 15. úrovni a pro dobytí třetí oázy na 20. úrovni.


V příkladu níže je "tvoje" vesnice vyznačena modře a oázy, které jsi teoreticky schopen/a dobýt, zeleně. Upozorňujeme, že na mapě je zobrazeno více než jen okruh, ze kterého můžeš oázu dobýt - okruh, odkud můžeš oázu dobýt, je proto vyznačen červeně.


Hrdinský dvůr na KirilloiduMožná jsi poznal/a, že oázy jsou označeny různými značkami - především ti dávají přehled o bonusu za suroviny, které poskytují (jedno dřevo by například znamenalo, že se jedná o oázu s 25% podílem dřeva). Kromě toho ti značky také prozradí, zda je oáza již dobyta, nebo ne: oáza 1 na snímku níže není dobyta (kolem ukazatele typu oázy je zelené kolečko) a oáza 2 na snímku níže je dobyta (kolem ukazatele typu oázy je červené kolečko).Dobývání/útočení na oázy vlastněné hráčem

Chceš-li dobýt oázu od jiného hráče, musíš zničit obranu a jednou nebo vícekrát zaútočit s hrdinou. Pokud obránce vlastní 3 oázy, musíš se svým hrdinou zaútočit pouze 1krát. Pokud obránce vlastní 2 oázy, musíš zaútočit 2krát. Pokud má obránce pouze 1 oázu, musíš zaútočit 3krát, pak je oáza tvoje.

Poznámka

Hrdinové nezmizí po zabrání oázy, na rozdíl od administrátorů po dobytí vesnic.

Při loupeži tvoje jednotky ukořistí až 10 % surovin z vesnice, která oázu vlastní. Suroviny v oáze, kterou vlastní hráč, se obnoví za 10 minut. Útok na oázu 7 minut poté, co došlo k první loupeži, tedy bude znamenat, že můžeš ukořistit pouze 7 % surovin z vesnice, která ji vlastní. Při loupeži na vlastní oázy přijdou tvoje vlastní vesnice o suroviny, takže čistý výnos bude 0 surovin.


Abys mohl oázu bránit před loupežemi, můžeš ji posílit jednotkami, které lze poslat zpět přes shromaždiště ve vlastní vesnici a které tato vesnice živí.


Loajalita oázy


Loajalita oázy se každých 30 minut zvyšuje o 1 % a hráč ji nemůže ovlivnit. Pokud oázu dobudeš od jiného hráče, okamžitě se jí vrátí 100% loajalita.

Uvolnění oázy

Pokud vlastníš oázu a chceš ji uvolnit, uděláš to stisknutím červeného křížku vlevo od popisu oázy, tím se spustí odpočet času, než bude oáza uvolněna.


Upozornění: Možná budeš muset sjet na stránce dolů, abys našel sekci Opustit oázu v hrdinském dvoře.


Uvolnění oázy při rychlosti 3x trvá přibližně 2 hodiny a při rychlosti 1x 6 hodin.

Poznámka

Pokud je tvá vesnice dobyta, oáza se uvolní a bude ji třeba znovu dobýt, i když dobudeš svou vlastní vesnici.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.