Mechaniky bitvy

Válka je klíčovou součástí hry Travian: Legends a bitvy jsou způsobem, jakým se válka vede. V tomto článku najdeš přehled všech témat týkajících se bitev s odkazy na další popis.

Před bitvou

Útočné a obranné body


Každá jednotka má určitou sílu v útoku a obraně. Útočné body jsou její útočné schopnosti, čím více útočných bodů jednotka má, tím více nepřátel zabije, když je použita v útoku. Totéž platí pro obranu, jen s tím rozdílem, že existují dva typy: obrana proti pěchotě a obrana proti jízdě.

Pretoriáni (65/35 obr.) jsou lepší proti pěchotě, stejně jako oštěpaři (35/60 obr.) jsou lepší proti jízdě.


V boji se berou v úvahu pouze útočné body útočníka a obranné body obránců. Útok s pretoriány není účinný i přes jejich vysokou obrannou hodnotu. Podobně jsou na tom v obraně i pálkaři. Své jednotky tedy používej rozumně, pouze k účelům, ke kterým se dobře hodí. V opačném případě snadno prohraješ!

Ani se znalostí statistik jednotek nelze snadno předvídat výsledek boje, protože bojový systém není ani jednoduchý, ani triviální.

K odhadu výsledku bitvy můžeš použít bitevní simulátor ve shromaždišti.


Zbrojnice


Ve zbrojnici můžeš dále zvyšovat sílu svých jednotek pomocí vylepšení. V bitevním simulátoru bys měl/a zadat úroveň zbrojnice pro každou svou jednotku.


Vylepšení jednotek a zbrojnice


Artefakt


Pokud tvá vesnice nebo postava vlastní artefakt, může to změnit způsob, jakým jednotky fungují.

Artefakty mohou zvýšit sílu tvé vesnice proti katapultům a beranidlům, rychlost výcviku, spotřebu obilí.


Přehled artefaktů


Typy bitev
  • Loupežný nájezd je rychlý útok, který se obvykle používá ke krádeži surovin. Během nájezdu nemají administrátoři čas mluvit s obyvatelstvem a nesníží loajalitu. Katapulty během nájezdu nestřílejí a beranidla neničí zdi.
  • Útok je boj na život a na smrt. Bitva končí, když jedna strana ztratí všechny své jednotky. Během útoku administrátor sníží loajalitu a katapulty a beranidla zaútočí a zničí budovy/zdi.
  • Průzkum. Pokud vyšleš jednotky schopné samostatného průzkumu, budou místo bitvy provádět průzkum. Nezáleží na tom, zda zvolíš nájezd nebo útok. Můžeš si vybrat, zda chceš získat informace o nepřátelských surovinách a jednotkách, nebo o obraně a jednotkách.


Poznámka: Při útoku na Galy mohou být jednotky uvězněny jak při nájezdu, tak při útoku; během útoku se však jednotky pokusí osvobodit všechny tvoje a spojenecké uvězněné jednotky. Takto osvobozených 25 % jednotek zemře. 


Pasti

Poznámka:

Je stanoven limit 20 000 odchozích jednotek; to zahrnuje všechny jednotky, které se pohybují z vesnic postavy, včetně dobrodružství, podpor, útoků a loupeží.

Nové loupeže nelze odeslat, pokud byl limit dosažen, a ve farmlistu se zobrazí chyba.

Jakmile se jednotky vrátí a počet odchozích pohybů se sníží, lze opět posílat nové loupeže až do dosažení limitu.

V bitvě

Zeď


Zeď poskytuje obránci dodatečný procentuální bonus k obraně, který závisí na národu dané zdi a její úrovni.


Beranidla


Beranidlo je nutné k demolici zdí nepřátelských vesnic; je to jediná jednotka, která může zeď ovlivnit.


Zdi a beranidla


Vlastní obranná hodnota vesnice


Prázdná vesnice má vlastní základní obranu 10; tu lze dále zvýšit dalšími bonusy, například zdmi.

Obecně platí, že proti prázdné vesnici obvykle zahyne jediná jednotka, která útočí sama. Během boje s osamělým útočníkem se provádí kontrola; pokud jsou útočné body jednotky nižší než 83, jednotka zemře bez ohledu na ztráty obránce.


Administrativní budova


Administrativní budova ve vesnici přispívá k základní obraně vesnice v závislosti na její úrovni. Na úrovni 20 to je 800 obranných bodů proti pěchotě i jízdě.


Bonus k morálce


Aktualizace hry: Bonus k morálce byl ze hry odstraněn v roce 2022.


Pivovar


Pivovar ovlivňuje tvé jednotky při slavnosti, díky čemuž jsou tvé jednotky silnější při útoku na ostatní hráče (1 % za úroveň), ale snižuje sílu přesvědčování administrátora o 50 % a katapulty mohou dělat pouze náhodné zásahy.

Pivovar


Katapulty


Katapult je zbraň s dlouhým dosahem, která se používá k ničení polí a budov v nepřátelských vesnicích.


Zničení vesnice


Po bitvě

Nemocnice


Nemocnice umožňuje ošetřit zraněné jednotky, aby se mohly opět stát součástí armády. Umožňuje rychlejší obnovu ztrát po velkých bitvách. Léčení není levnější, náklady jsou stejné jako na výcvik nových jednotek, avšak doba léčení zraněných jednotek je poloviční oproti výcviku nové jednotky.


Nemocnice a Asklépiův chrám


Obvazy


Fungují na snížení bojových ztrát bezprostředně po bitvě za předpokladu, že jsi jimi hrdinu vybavili před začátkem bitvy.


Spotřební předměty hrdiny


Dobytí vesnice


Pokud útok obsahoval administrátory, mohli dobýt vesnici.


Dobývání vesnic

Zabraňování přebírání vesnic


Dobývání artefaktů


Pokud se ve vesnici nacházel artefakt, může jej útočící strana dobýt.


Efekty artefaktů


Zničení vesnice


Pokud útok obsahoval obléhací jednotky, může být vesnice zničena. 


Zničení vesnice


Získání oázy


Oázu můžeš dobýt od jiného hráče, jakmile zničíš veškerou obranu a snížíš loajalitu oázy svým hrdinou.  


Oáza


Krádež surovin


Suroviny lze během nájezdu nebo útoku ukrást ze skladů a sýpek ve vesnici a z jakýchkoli surovin nabízených k prodeji na tržišti. 


Suroviny lze chránit postavením úkrytu. Do úkrytu 1. úrovně se vejde 200 jednotek každé suroviny, chráněné množství se s každou úrovní zvyšuje až na 2000 surovin na 10. úrovni. Galové mají bonus, který zvyšuje velikost úkrytu chránícího 3000 surovin na 10. úrovni.


Suroviny v inventáři hrdiny nelze vzít během útoku.


Nájezd s hrdinou může zvýšit počet odebraných surovin (bonus za plenění). Ten je u germánských hrdinů 20 % a lze jej zvýšit pomocí pytle.


Přehled předmětů pro hrdinu a koní

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.